Nyheder

Læs de seneste nyheder, blogindlæg og cases her

Juridisk vejledning i trafikken og færdselsuheld: Hvad du skal vide, når uheldet er ude

Færdsel i trafikken er en uundgåelig del af vores moderne liv, men den kommer også [...]

Aflønning af ledelse og bestyrelse: Navigér i selskabslovens krav og muligheder

I en verden, hvor virksomhedens succes ofte måles i tal, er det nemt at overse [...]

Arbejdsgiverens objektive ansvar og ansattes ansvarsfritagelse

Inden for arbejdsretten er begrebet ansvar centralt. Ansvaret er delt mellem arbejdsgiveren og den ansatte, [...]

Forstå GDPR som Privatperson

Indledning Du har måske hørt om GDPR i forbindelse med virksomheder og databrud, men har [...]

Virksomhedsoverdragelse med ditAdvokathus

At navigere gennem processen med at overdrage en virksomhed kan være kompliceret og udfordrende. Uanset [...]

Hvorfor Bør Du Overveje En Ægtepagt? – Din Guide Fra ditAdvokathus

Når du tager det store skridt og gifter dig, er det naturligt at tænke på [...]

Forlig eller Retssag? En Smart Vej Til Konfliktløsning

I Juraens verden står vi ofte over for et valg: Skal vi bevæge os gennem [...]

Aflønning af bestyrelse og ledelse: Betydningen af at gøre det rigtigt

Når vi taler om aflønning af bestyrelse og ledelse, nærmer vi os et område, hvor [...]

Hvordan sikrer du dine børns fremtid? – Opsparing, aktier eller andet?

Når det kommer til vores børn, er der ingen grænser for, hvad vi vil gøre [...]

Den Magiske Klarhed i Ægtepagter

Ægtepagter kan ofte synes skræmmende og forvirrende, men i realiteten er de et kraftfuldt værktøj, [...]

Ugyldige og ulovlige bestyrelsesbeslutninger

Bestyrelsesbeslutninger kan være komplekse og forvirrende, især når de grænser op til det grå område [...]

Klar til studiestart?

Overdragelse af dit forældrekøb til dit barn Det er sommer, solen skinner, og en ny [...]

Beskyttelse af Immaterielle Rettigheder | Advokatrådgivning

I en stadig mere digitaliseret og globaliseret verden, hvor idéer og viden er nøgleaktiver, bliver [...]

Nybygger? Hvad skal du være opmærksom på?

At blive nybygger og se dit drømmehus blive bygget op fra grunden er både spændende [...]

Oplysningspligt og loyalitetspligt mellem kontraherende parter

I dansk obligationsret er der to centrale pligter, som parterne i en kontrakt bør være [...]

Fælles, kombineret og delt forældreansvar

Forstå forskellene og hvad de betyder for din familie Forældreansvar er et vigtigt emne inden [...]

Barnets tarv – Når forældrene må kompromissere

Inden for familieret er et centralt begreb “barnets tarv” eller “børnenes bedste interesse”. Dette princip [...]

Bygherrens overvejelser v. Entrepriser

Byggeri er en omfattende proces, og der mange overvejelser at gøre sig inden man tager [...]

Overvejelser ved valg af selskabsform

Når man beslutter sig for at stifte en virksomhed, er en af de første og [...]

Diskrimination af ansatte i praksis

Diskriminering og forskelsbehandling er et vigtigt og aktuelt emne i ansættelsesretten. Diskrimination af ansatte er [...]

Medsalgsret og medsalgspligt i ejeraftaler

Ejeraftaler – Hvad er det? En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af en virksomhed, [...]

Opgrader din bestyrelse – inviter en advokat med i bestyrelseslokalet

Som virksomhedsejer eller leder er det vigtigt at have en række kvalificerede og erfarne personer [...]

Advokatforbehold i købsaftalen: Din sikkerhed ved huskøb

Introduktion til advokatforbehold i købsaftalen Når du køber fast ejendom, er det vigtigt at have [...]

Ejeraftaler – beskyt din virksomhed

Introduktion til ejeraftaler Ejeraftaler er fundamentale for enhver virksomhed, hvor flere ejere samarbejder om et [...]

Ny formular til lejekontrakter

Den 1. september 2022 trådte den nye lejekontrakt for beboelseslejligheder i private udlejningsejendommen i kraft. [...]

Ugifte samlevende – Udvidet samlevertestamente

Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden i henhold til arveloven. Dette gælder uanset, hvor længe [...]

Har du husket fremtidsfuldmagten?

Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft i [...]

Samvær i sommerferien

For mange betyder sommerferie tid med familien – dog giver det for flere brudte familier, [...]

Serviceloven – Flytning uden samtykke

Nogle personer har grundet deres helbred ikke mulighed for at kunne tage vare på deres [...]

Skilsmisse – Hvem skal have lejemålet?

Når I som ægtefæller bor i en lejebolig, skal det ved en skilsmisse afgøres, hvem [...]

120-dagesreglen

Udgangspunktet i funktionærloven I henhold til funktionærloven er udgangspunktet, at et omfattende sygefravær kan være [...]

Når I køber fast ejendom – Husk testamentet

Hvis I går med drømme om at købe en bolig, er det vigtigt at overveje, [...]

Valg af virksomhedsform – Skal du vælge ApS eller A/S?

Der er mange virksomhedsformer, du kan vælge, når du vil starte en virksomhed. Et af [...]

Hvem skal modtage dine pensions- og forsikringsordninger ved din død?

Dine pensions- og forsikringsordninger indgår ikke – som resten af din formue – som en [...]

Delingsformue og særeje

Når du og din kæreste bliver gift, opstår der delingsformue i ægteskabet. Delingsformue betyder ikke, [...]

Opsigelse af en medarbejder

Skal du som arbejdsgiver opsige en medarbejder, er der en lang række forhold, som du [...]

Arbejdsskader i virksomheden

Som virksomhed skal du sikre dine medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader. To typer af arbejdsskader [...]

Hvad er delt bopæl?

Hvad er delt bopæl? Hvis I går fra hinanden, er det vigtigt, at I, som [...]

Gældsbreve – og gældsbreve i familien

Hvad er et gældsbrev? Overordnet set er et gældsbrev en låneaftale mellem to eller flere [...]

Fast ejendom – Advokatforbeholdet

Hvad er et advokatforbehold? Et advokatforbehold giver mulighed for, at din advokat kan gennemgå købsaftalen [...]

Tidsbegrænsede lejeaftaler

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det betyder, at udlejeren kan udleje lejemålet [...]

ditAdvokat vinder sag vedrørende regreskrav mod skadevolder

Sagen kort I 2014 var vores klient og en lærer på gåtur uden for skolens [...]

Uskiftet bo – Kan det misbruges?

Hvad betyder uskiftet bo? At længstlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo betyder, at der ikke [...]

Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Når din ægtefælle går bort, skal der træffes beslutning om, hvordan dødsboet juridisk skal behandles. [...]

Hvad er forskellen på fritstilling og suspension?

Når du opsiger en medarbejder, skal der tages stilling til, hvorvidt der er et ønske [...]

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af arven, som arveladeren ikke gennem testamente kan fritage arvingen. Det [...]

Dødsbobehandling – Betingelserne for privat skifte

Et privat skifte betyder, at dødsboet behandlet af de efterladte arvinger selv – med eller [...]

Selskabsret – Medarbejderne og selskabet

Arbejdsretten og selskabsretten Det juridiske regelsæt, der fastlægger medarbejderens retsstilling, bliver i Danmark helt traditionelt [...]

I byretten fik to børn bopæl hos far, men landsretten ændrede dommen, så børnene fik bopæl hos mor

Da forældrenes forhold gik i stykker, flyttede de to drenge på 4 og 6 år [...]

Bestyrelsesarbejde

Er en bestyrelse relevant for jeres virksomhed? Driver I din virksomhed som et anpartsselskab har [...]

Skilsmisse – Skal pensionerne deles?

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælle udtager jeres egne pensioner, såfremt I bliver skilt. [...]

Kapitalejernes erstatningsansvar

Hvem kan blive erstatningsansvarlig? Enhver person, som træffer beslutninger i selskabet eller som disponerer for [...]

Den nye lejelov træder i kraft den 1. juli 2022

Folketinget har den 1. marts 2022 vedtaget en ny lejelov. Lovens formål Formålet med den [...]

Har du overvejet et testamente?

Hvad er et testamente? Et testamente er et juridisk bindende dokument, der angiver, hvordan arven [...]

Køb af fast ejendom – forældrekøbet

Det kan være svært for de unge studerende at finde en lejebolig i de større [...]

Medarbejderes vanvidskørsel – Arbejdsgiverens risiko

Det er en arbejdsgivers risiko, hvis en medarbejder bruger en af virksomhedens biler og kører [...]

Erhvervslejeret – Udlejers opsigelse af et erhvervslejemål

Ønsker udlejer at opsige et erhvervslejemål, er udgangspunktet, at denne mulighed er begrænset. Det kan [...]

Hvad sker der med eks’ens gæld ved skilsmisse?

Når du og din partner indgår et ægteskab, får I automatisk delingsformue, medmindre I har [...]

Asylansøgning – Hvem og hvordan?

Der kan være mange årsager til at være nødsaget til at søge asyl i Danmark. [...]

Den nye orlovsmodel – Øremærket barsel til mænd

Den nye orlovsmodel gennemfører EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 og skal understøtte ligestilling mellem [...]

Hvad er et rentefrit familielån?

Et rentefrit familielån – også kaldet er anfordringslån – er et lån, der kan opsiges [...]

Beskyttelse af et slægtsnavn

Må man kalde sin virksomhed for Snehøj, når man bor på og driver virksomhed fra [...]

Atleters ret til egne data

Professionelle atleter formår i henhold til den givne lovgivning af få beskyttet navn, finansielle forhold [...]

Boafgift af din arv

Boafgift (tidligere kaldet arveafgift) er den afgift, der skal betales til staten, når man arver. [...]

Køb af sommerhus – Få professionel juridisk rådgivning

Køb af et sommerhus indebærer ofte lige så mange overvejelser som køb af en helårsbolig. [...]

Naboret – Uenighed om hvor skellet går

Mange foretrækker at have et godt naboskab med sin nabo. Et naboskab, hvor man hilser [...]

Ønsker du at sælge dit lejemål? Hvad med lejer?

Ejer du en fast ejendom, som du udlejer til en lejer? Går du nu med [...]

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Hvis din ægtefælle er gået bort, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo, [...]

Skal du oprette et børnetestamente?

Hvorfor skal jeg oprette et børnetestamente? Et børnetestamente er et dokument, der giver dig mulighed [...]

Selskabsret – Generalforsamlingen

Hvad er en generalforsamling? Generalforsamlingen er det forum, hvor kapitalejerne har ret til at træffe [...]

Erstatning og kompensation til minkavlere

Tiden nærmer sig, hvor de første sager om erstatning og kompensation til minkavlerne for nedlukning [...]

Dokumentation af din medarbejders sygefravær

Din medarbejder har pligt til at hurtigst muligt give dig besked, hvis han/hun ikke kan [...]

Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber

Loven tilrettelægger en procedure, der skal gennemløbes, når man ønsker at stifte et selskab. Proceduren [...]

Ugifte samlevende – Det papirløse forhold

Flere og flere vælger i dag at leve i et papirløst forhold og dermed være [...]

Samejeoverenskomsten – Har I husket den?

Ejer du en fast ejendom med din kæreste, din ven, din søster eller et andet [...]

Ændring af købeloven pr. 1. januar 2022

Den 3. juni 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, der i et vist omfang indeholder ændringer [...]

Gavebeløb til særeje

Grænserne for afgiftsfrie gaver reguleres årligt. I 2022 kan du nu give et nært familiemedlem, [...]

Dødsbobehandling – Bobestyrerbehandling

Hvad er bobestyrerbehandling? Bobestyrerbo er en skifteform, hvor en professionel bobestyrer sørger for at skifte [...]

Funktionærloven – Hvem er funktionær?

Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv. Loven kan dermed som udgangspunkt ikke fraviges til ugunst for funktionæren. Det [...]

ditAdvokathus vinder sag vedrørende sælgers oplysningspligt i forbindelse med fast ejendom

Mangler ved fast ejendom – sælgers oplysningspligt Sagen kort Vi har for kort tid siden [...]

Forældremyndighed – Ved skilsmisse/samlivsophævelse?

Hvad er fælles forældremyndighed? Uanset om I er gift eller ej, er udgangspunktet, at I, [...]

Køb af fast ejendom – Fordele ved at bruge en boligadvokat

Hos ditAdvokathus anbefaler vi altid, at du rådfører dig med en boligadvokat i forbindelse med [...]

Jobopslag: Erfaren advokatsekretær søges

Arbejder du selvstændigt og struktureret, og har du en god solid erfaring som advokatsekretær? Hos [...]

Hvem kan indsættes som fremtidsfuldmægtig i en fremtidsfuldmagt?

Udgangspunktet er, at alle kan udpeges som fremtidsfuldmægtig. Dog er der visse undtagelser til dette [...]

Hvad er reglerne om gaveafgift?

Ønsker du at give en gave til en eller flere af dine nærmeste, herunder eksempelvis [...]

Hvad er forskellen på skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje?

Hvad er særeje, og hvordan opretter jeg særeje? Når du og din ægtefælle bliver gift, [...]

Har du overvejet, om din virksomhed skal være særeje?

Når du indgår et ægteskab og ikke har oprettet en ægtepagt om særeje, vil der [...]

Personskadeerstatning – Har du været ude for en ulykke? – Få råd med på vejen

Hvis du har været ude for en ulykke, har du mulighed for at få personskadeerstatning. [...]

Uskiftet bo – Hvad er det?

Har du mistet din ægtefælle, kan du vælge at sidde i uskiftet bo. Det betyder, [...]

Regulering af huslejen i erhvervslejemål, jf. erhvervslejeloven

Ifølge erhvervslejeloven § 13 kan både udlejer og lejer kræve, at lejen reguleres til markedslejen. [...]

Arv – Hvem arver efter mig?

Det er arveloven, der bestemmer, hvordan din arv skal fordeles, hvis du ikke har oprettet [...]

Fremtidsfuldmagt – Hvorfor?

Vi håber alle, at vi er sunde og raske indtil den dag, vi ikke skal [...]

Erhvervslejekontrakten – Få de bedste vilkår

Såvel nystartede som veletablerede virksomheder driver forretning fra lejede lokaler. Derfor er erhvervslejekontrakten netop afgørende [...]

Nye retsafgifter er trådt i kraft pr. 1. oktober 2021

Hvad er en retsafgift? En retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten. Det [...]

Afgørelse om udlejers reklamationsfrist ved skjulte mangler

Den 1. september 2021 afsagde Højesteret dom i en sag, hvor tvisten omhandlede, hvorvidt udlejers [...]

Pensioner ved død – Hvad med dem?

Det er det generelle udgangspunkt, at pensionsordninger ikke indgår i et dødsbo, og de fordeles [...]

Ansættelseskontrakten – Har du som arbejdsgiver styr på den?

Som arbejdsgiver er det yderst vigtigt at have styr på alle ansættelseskontrakter med sine medarbejdere. [...]

Ejeraftale – Hvad er det?

Der kan være gode grunde til at overveje at oprette en ejeraftale, såfremt du har [...]

Sådan forløber din straffesag

En straffesag starter ved, at politiet enten bliver opmærksom på et strafbart forhold eller modtager [...]

Forløbet ved en asylsag

Asylansøgningen Enhver udlænding, der måtte opholde sig i Danmark, har ret til at indgive en [...]

Køb af fast ejendom – Hvad skal du være opmærksom på?

For mange er køb af fast ejendom ikke mindst den største investering, men også en [...]

ditAdvokathus vinder sag om ophavsretlig beskyttelse

Vores klient havde i forbindelse med en annoncering af et arrangement på sin hjemmeside gengivet [...]

15 %-reglen finder fortsat anvendelse

15 %-reglen giver mulighed for, at du kan overdrage en fast ejendom i din nærmeste [...]

European Super League, jura og fodboldens fremtid

Søndag aften den 18. april 2021 kunne engelske medier som de første ”breake”, at 12 [...]

Afgørelse om pengegaver

Sagen omhandlede en kvinde, der ønskede at give pengegaver til sine børn, børnebørn og oldebørn [...]

ditAdvokathus vinder sag om manglende udbetaling af løn

Vores klient var ansat som bestyrer på en tidsbegrænset ansættelse fra 1. februar til 30. [...]

ditAdvokathus vinder sag om ekstinktion

Tidligere på året blev vores klient sagsøgt i en sag vedrørende rettigheden til et parti [...]

Afskaffelsen af iværksætterselskaber – Frist den 15. oktober 2021

Folketinget vedtog den 9. april 2019 en udfasning og dermed afskaffelse af virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). [...]

ditAdvokathus vinder sag ved EUIPO

I efteråret 2018 bistod vi en klient med at få registreret deres firmanavn som et [...]

NYE REGLER FOR TILSTANDSRAPPORTER FRA 1. OKTOBER 2020

Står du overfor at købe fast ejendom, skal du vide at tilstandsrapporten og el-installationsrapporten ikke [...]

ADVOKAT ELLER 3. ÅRS FULDMÆGTIG SØGES

DitAdvokathus søger en ildsjæl til at blive en del af vores hold af dygtige medarbejdere [...]

15 %-REGLEN KAN VÆRE PÅ VEJ TIL AT BLIVE AFSKAFFET

Et nyt værdiansættelsescirkulære er sendt i høring. Bør du overdrage din ejendom til dine børn [...]

EN FODBOLDSÆSON SKAL SPILLES HELT FÆRDIG, ALTERNATIVT ANNULLERES

“Would you rather live as a monster or die as a good man?"

SKAL VI OGSÅ KOMME OG BESØGE DIG?

Skal din virksomhed også have et gratis og uforpligtende virksomhedstjek?

I PRAKTIK HOS DITADVOKATHUS

Casper Zarp tager i praktik hos ditAdvokathus

FAMILIESAMMENFØRING FRA KLIENTENS PERSPEKTIV

B.T. giver indblik i sagen fra klientens perspektiv.

KIM STENSGÅRD TILTRÆDER SOM ADVOKAT DEN 1. SEPTEMBER

Kim Stensgård tiltræder som advokat i ditAdvokathus

UDLÆNDINGERET

DitAdvokathus vinder sag over Udlændingenævnet.

ADVOKATFIRMAET DITADVOKATHUS ÅBNER AFDELING I SKJERN

DitAdvokathus åbner i Innovest i Skjern, læs mere her

BLIV KLOGERE PÅ HANDLENS DOKUMENTER, NÅR DU SKAL KØBE FAST EJENDOM

Bliv klogere på handlens dokumenter, når du skal købe fast ejendom

DELING AF PENSION VED SKILSMISSE

Pensioner skal ikke deles ved skilsmisse - eller skal de?

Fremtidsfuldmagt

Det er nu muligt at bestemme, hvem der skal handle på dine vegne, såfremt du [...]

Markedsføringsret

Forbrugerombudsmanden har fodbudt virksomheder at kontakte forbrugere til at like deres virksomhed på Facebook, hvis [...]

Udlændingeret

Regeringen skrotter tilnytningskravet og erstatter det med 6 nye betingelser. Dette får betydning for mulighederne [...]

SPORTSRET OG STRAFFERET

Så du også Europa League i går? – læs mere om juraen i Evras karatespark [...]

Sportsret

Det er et menneskeligt karaktertræk at sympatisere med underdog'en eller "den lille mand".