Nyheder

Læs de seneste nyheder, blogindlæg og cases her

Juridisk vejledning i trafikken og færdselsuheld: Hvad du skal vide, når uheldet er ude

Færdsel i trafikken er en uundgåelig del af vores moderne liv, men den kommer også [...]

Aflønning af ledelse og bestyrelse: Navigér i selskabslovens krav og muligheder

I en verden, hvor virksomhedens succes ofte måles i tal, er det nemt at overse [...]

Arbejdsgiverens objektive ansvar og ansattes ansvarsfritagelse

Inden for arbejdsretten er begrebet ansvar centralt. Ansvaret er delt mellem arbejdsgiveren og den ansatte, [...]

Forstå GDPR som Privatperson

Indledning Du har måske hørt om GDPR i forbindelse med virksomheder og databrud, men har [...]

Virksomhedsoverdragelse med ditAdvokathus

At navigere gennem processen med at overdrage en virksomhed kan være kompliceret og udfordrende. Uanset [...]

Hvorfor Bør Du Overveje En Ægtepagt? – Din Guide Fra ditAdvokathus

Når du tager det store skridt og gifter dig, er det naturligt at tænke på [...]

Forlig eller Retssag? En Smart Vej Til Konfliktløsning

I Juraens verden står vi ofte over for et valg: Skal vi bevæge os gennem [...]

Aflønning af bestyrelse og ledelse: Betydningen af at gøre det rigtigt

Når vi taler om aflønning af bestyrelse og ledelse, nærmer vi os et område, hvor [...]

Hvordan sikrer du dine børns fremtid? – Opsparing, aktier eller andet?

Når det kommer til vores børn, er der ingen grænser for, hvad vi vil gøre [...]

Den Magiske Klarhed i Ægtepagter

Ægtepagter kan ofte synes skræmmende og forvirrende, men i realiteten er de et kraftfuldt værktøj, [...]

Ugyldige og ulovlige bestyrelsesbeslutninger

Bestyrelsesbeslutninger kan være komplekse og forvirrende, især når de grænser op til det grå område [...]

Klar til studiestart?

Overdragelse af dit forældrekøb til dit barn Det er sommer, solen skinner, og en ny [...]

Beskyttelse af Immaterielle Rettigheder | Advokatrådgivning

I en stadig mere digitaliseret og globaliseret verden, hvor idéer og viden er nøgleaktiver, bliver [...]

Nybygger? Hvad skal du være opmærksom på?

At blive nybygger og se dit drømmehus blive bygget op fra grunden er både spændende [...]

Oplysningspligt og loyalitetspligt mellem kontraherende parter

I dansk obligationsret er der to centrale pligter, som parterne i en kontrakt bør være [...]

Fælles, kombineret og delt forældreansvar

Forstå forskellene og hvad de betyder for din familie Forældreansvar er et vigtigt emne inden [...]

Barnets tarv – Når forældrene må kompromissere

Inden for familieret er et centralt begreb “barnets tarv” eller “børnenes bedste interesse”. Dette princip [...]

Bygherrens overvejelser v. Entrepriser

Byggeri er en omfattende proces, og der mange overvejelser at gøre sig inden man tager [...]

Overvejelser ved valg af selskabsform

Når man beslutter sig for at stifte en virksomhed, er en af de første og [...]

Diskrimination af ansatte i praksis

Diskriminering og forskelsbehandling er et vigtigt og aktuelt emne i ansættelsesretten. Diskrimination af ansatte er [...]

Medsalgsret og medsalgspligt i ejeraftaler

Ejeraftaler – Hvad er det? En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af en virksomhed, [...]

Opgrader din bestyrelse – inviter en advokat med i bestyrelseslokalet

Som virksomhedsejer eller leder er det vigtigt at have en række kvalificerede og erfarne personer [...]

Advokatforbehold i købsaftalen: Din sikkerhed ved huskøb

Introduktion til advokatforbehold i købsaftalen Når du køber fast ejendom, er det vigtigt at have [...]

Ejeraftaler – beskyt din virksomhed

Introduktion til ejeraftaler Ejeraftaler er fundamentale for enhver virksomhed, hvor flere ejere samarbejder om et [...]

Ny formular til lejekontrakter

Den 1. september 2022 trådte den nye lejekontrakt for beboelseslejligheder i private udlejningsejendommen i kraft. [...]

Ugifte samlevende – Udvidet samlevertestamente

Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden i henhold til arveloven. Dette gælder uanset, hvor længe [...]

Har du husket fremtidsfuldmagten?

Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft i [...]

Samvær i sommerferien

For mange betyder sommerferie tid med familien – dog giver det for flere brudte familier, [...]

Serviceloven – Flytning uden samtykke

Nogle personer har grundet deres helbred ikke mulighed for at kunne tage vare på deres [...]

Skilsmisse – Hvem skal have lejemålet?

Når I som ægtefæller bor i en lejebolig, skal det ved en skilsmisse afgøres, hvem [...]

120-dagesreglen

Udgangspunktet i funktionærloven I henhold til funktionærloven er udgangspunktet, at et omfattende sygefravær kan være [...]

Når I køber fast ejendom – Husk testamentet

Hvis I går med drømme om at købe en bolig, er det vigtigt at overveje, [...]

Valg af virksomhedsform – Skal du vælge ApS eller A/S?

Der er mange virksomhedsformer, du kan vælge, når du vil starte en virksomhed. Et af [...]

Hvem skal modtage dine pensions- og forsikringsordninger ved din død?

Dine pensions- og forsikringsordninger indgår ikke – som resten af din formue – som en [...]

Delingsformue og særeje

Når du og din kæreste bliver gift, opstår der delingsformue i ægteskabet. Delingsformue betyder ikke, [...]

Opsigelse af en medarbejder

Skal du som arbejdsgiver opsige en medarbejder, er der en lang række forhold, som du [...]

Arbejdsskader i virksomheden

Som virksomhed skal du sikre dine medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader. To typer af arbejdsskader [...]

Hvad er delt bopæl?

Hvad er delt bopæl? Hvis I går fra hinanden, er det vigtigt, at I, som [...]

Gældsbreve – og gældsbreve i familien

Hvad er et gældsbrev? Overordnet set er et gældsbrev en låneaftale mellem to eller flere [...]

Fast ejendom – Advokatforbeholdet

Hvad er et advokatforbehold? Et advokatforbehold giver mulighed for, at din advokat kan gennemgå købsaftalen [...]

Tidsbegrænsede lejeaftaler

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det betyder, at udlejeren kan udleje lejemålet [...]

ditAdvokat vinder sag vedrørende regreskrav mod skadevolder

Sagen kort I 2014 var vores klient og en lærer på gåtur uden for skolens [...]

Uskiftet bo – Kan det misbruges?

Hvad betyder uskiftet bo? At længstlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo betyder, at der ikke [...]

Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Når din ægtefælle går bort, skal der træffes beslutning om, hvordan dødsboet juridisk skal behandles. [...]

Hvad er forskellen på fritstilling og suspension?

Når du opsiger en medarbejder, skal der tages stilling til, hvorvidt der er et ønske [...]

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af arven, som arveladeren ikke gennem testamente kan fritage arvingen. Det [...]

Dødsbobehandling – Betingelserne for privat skifte

Et privat skifte betyder, at dødsboet behandlet af de efterladte arvinger selv – med eller [...]

Selskabsret – Medarbejderne og selskabet

Arbejdsretten og selskabsretten Det juridiske regelsæt, der fastlægger medarbejderens retsstilling, bliver i Danmark helt traditionelt [...]

I byretten fik to børn bopæl hos far, men landsretten ændrede dommen, så børnene fik bopæl hos mor

Da forældrenes forhold gik i stykker, flyttede de to drenge på 4 og 6 år [...]

Bestyrelsesarbejde

Er en bestyrelse relevant for jeres virksomhed? Driver I din virksomhed som et anpartsselskab har [...]

Skilsmisse – Skal pensionerne deles?

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælle udtager jeres egne pensioner, såfremt I bliver skilt. [...]

Kapitalejernes erstatningsansvar

Hvem kan blive erstatningsansvarlig? Enhver person, som træffer beslutninger i selskabet eller som disponerer for [...]

Den nye lejelov træder i kraft den 1. juli 2022

Folketinget har den 1. marts 2022 vedtaget en ny lejelov. Lovens formål Formålet med den [...]

Har du overvejet et testamente?

Hvad er et testamente? Et testamente er et juridisk bindende dokument, der angiver, hvordan arven [...]

Køb af fast ejendom – forældrekøbet

Det kan være svært for de unge studerende at finde en lejebolig i de større [...]

Medarbejderes vanvidskørsel – Arbejdsgiverens risiko

Det er en arbejdsgivers risiko, hvis en medarbejder bruger en af virksomhedens biler og kører [...]

Erhvervslejeret – Udlejers opsigelse af et erhvervslejemål

Ønsker udlejer at opsige et erhvervslejemål, er udgangspunktet, at denne mulighed er begrænset. Det kan [...]

Hvad sker der med eks’ens gæld ved skilsmisse?

Når du og din partner indgår et ægteskab, får I automatisk delingsformue, medmindre I har [...]

Asylansøgning – Hvem og hvordan?

Der kan være mange årsager til at være nødsaget til at søge asyl i Danmark. [...]

Den nye orlovsmodel – Øremærket barsel til mænd

Den nye orlovsmodel gennemfører EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 og skal understøtte ligestilling mellem [...]

Hvad er et rentefrit familielån?

Et rentefrit familielån – også kaldet er anfordringslån – er et lån, der kan opsiges [...]

Beskyttelse af et slægtsnavn

Må man kalde sin virksomhed for Snehøj, når man bor på og driver virksomhed fra [...]

Atleters ret til egne data

Professionelle atleter formår i henhold til den givne lovgivning af få beskyttet navn, finansielle forhold [...]

Boafgift af din arv

Boafgift (tidligere kaldet arveafgift) er den afgift, der skal betales til staten, når man arver. [...]

Køb af sommerhus – Få professionel juridisk rådgivning

Køb af et sommerhus indebærer ofte lige så mange overvejelser som køb af en helårsbolig. [...]

Naboret – Uenighed om hvor skellet går

Mange foretrækker at have et godt naboskab med sin nabo. Et naboskab, hvor man hilser [...]

Ønsker du at sælge dit lejemål? Hvad med lejer?

Ejer du en fast ejendom, som du udlejer til en lejer? Går du nu med [...]

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Hvis din ægtefælle er gået bort, har du mulighed for at sidde i uskiftet bo, [...]

Skal du oprette et børnetestamente?

Hvorfor skal jeg oprette et børnetestamente? Et børnetestamente er et dokument, der giver dig mulighed [...]

Selskabsret – Generalforsamlingen

Hvad er en generalforsamling? Generalforsamlingen er det forum, hvor kapitalejerne har ret til at træffe [...]

Erstatning og kompensation til minkavlere

Tiden nærmer sig, hvor de første sager om erstatning og kompensation til minkavlerne for nedlukning [...]

Dokumentation af din medarbejders sygefravær

Din medarbejder har pligt til at hurtigst muligt give dig besked, hvis han/hun ikke kan [...]

Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber

Loven tilrettelægger en procedure, der skal gennemløbes, når man ønsker at stifte et selskab. Proceduren [...]

Ugifte samlevende – Det papirløse forhold

Flere og flere vælger i dag at leve i et papirløst forhold og dermed være [...]

Samejeoverenskomsten – Har I husket den?

Ejer du en fast ejendom med din kæreste, din ven, din søster eller et andet [...]

Ændring af købeloven pr. 1. januar 2022

Den 3. juni 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, der i et vist omfang indeholder ændringer [...]

Gavebeløb til særeje

Grænserne for afgiftsfrie gaver reguleres årligt. I 2022 kan du nu give et nært familiemedlem, [...]

Dødsbobehandling – Bobestyrerbehandling

Hvad er bobestyrerbehandling? Bobestyrerbo er en skifteform, hvor en professionel bobestyrer sørger for at skifte [...]

Funktionærloven – Hvem er funktionær?

Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv. Loven kan dermed som udgangspunkt ikke fraviges til ugunst for funktionæren. Det [...]

ditAdvokathus vinder sag vedrørende sælgers oplysningspligt i forbindelse med fast ejendom

Mangler ved fast ejendom – sælgers oplysningspligt Sagen kort Vi har for kort tid siden [...]

Forældremyndighed – Ved skilsmisse/samlivsophævelse?

Hvad er fælles forældremyndighed? Uanset om I er gift eller ej, er udgangspunktet, at I, [...]

Køb af fast ejendom – Fordele ved at bruge en boligadvokat

Hos ditAdvokathus anbefaler vi altid, at du rådfører dig med en boligadvokat i forbindelse med [...]

Jobopslag: Erfaren advokatsekretær søges

Arbejder du selvstændigt og struktureret, og har du en god solid erfaring som advokatsekretær? Hos [...]

Hvem kan indsættes som fremtidsfuldmægtig i en fremtidsfuldmagt?

Udgangspunktet er, at alle kan udpeges som fremtidsfuldmægtig. Dog er der visse undtagelser til dette [...]

Hvad er reglerne om gaveafgift?

Ønsker du at give en gave til en eller flere af dine nærmeste, herunder eksempelvis [...]

Hvad er forskellen på skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje?

Hvad er særeje, og hvordan opretter jeg særeje? Når du og din ægtefælle bliver gift, [...]

Har du overvejet, om din virksomhed skal være særeje?

Når du indgår et ægteskab og ikke har oprettet en ægtepagt om særeje, vil der [...]

Personskadeerstatning – Har du været ude for en ulykke? – Få råd med på vejen

Hvis du har været ude for en ulykke, har du mulighed for at få personskadeerstatning. [...]

Uskiftet bo – Hvad er det?

Har du mistet din ægtefælle, kan du vælge at sidde i uskiftet bo. Det betyder, [...]

Regulering af huslejen i erhvervslejemål, jf. erhvervslejeloven

Ifølge erhvervslejeloven § 13 kan både udlejer og lejer kræve, at lejen reguleres til markedslejen. [...]

Arv – Hvem arver efter mig?

Det er arveloven, der bestemmer, hvordan din arv skal fordeles, hvis du ikke har oprettet [...]

Fremtidsfuldmagt – Hvorfor?

Vi håber alle, at vi er sunde og raske indtil den dag, vi ikke skal [...]

Erhvervslejekontrakten – Få de bedste vilkår

Såvel nystartede som veletablerede virksomheder driver forretning fra lejede lokaler. Derfor er erhvervslejekontrakten netop afgørende [...]

Nye retsafgifter er trådt i kraft pr. 1. oktober 2021

Hvad er en retsafgift? En retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten. Det [...]

Afgørelse om udlejers reklamationsfrist ved skjulte mangler

Den 1. september 2021 afsagde Højesteret dom i en sag, hvor tvisten omhandlede, hvorvidt udlejers [...]

Pensioner ved død – Hvad med dem?

Det er det generelle udgangspunkt, at pensionsordninger ikke indgår i et dødsbo, og de fordeles [...]

Ansættelseskontrakten – Har du som arbejdsgiver styr på den?

Som arbejdsgiver er det yderst vigtigt at have styr på alle ansættelseskontrakter med sine medarbejdere. [...]

Ejeraftale – Hvad er det?

Der kan være gode grunde til at overveje at oprette en ejeraftale, såfremt du har [...]

Sådan forløber din straffesag

En straffesag starter ved, at politiet enten bliver opmærksom på et strafbart forhold eller modtager [...]

Forløbet ved en asylsag

Asylansøgningen Enhver udlænding, der måtte opholde sig i Danmark, har ret til at indgive en [...]

Køb af fast ejendom – Hvad skal du være opmærksom på?

For mange er køb af fast ejendom ikke mindst den største investering, men også en [...]

ditAdvokathus vinder sag om ophavsretlig beskyttelse

Vores klient havde i forbindelse med en annoncering af et arrangement på sin hjemmeside gengivet [...]

15 %-reglen finder fortsat anvendelse

15 %-reglen giver mulighed for, at du kan overdrage en fast ejendom i din nærmeste [...]

European Super League, jura og fodboldens fremtid

Søndag aften den 18. april 2021 kunne engelske medier som de første ”breake”, at 12 [...]

Afgørelse om pengegaver

Sagen omhandlede en kvinde, der ønskede at give pengegaver til sine børn, børnebørn og oldebørn [...]

ditAdvokathus vinder sag om manglende udbetaling af løn

Vores klient var ansat som bestyrer på en tidsbegrænset ansættelse fra 1. februar til 30. [...]

ditAdvokathus vinder sag om ekstinktion

Tidligere på året blev vores klient sagsøgt i en sag vedrørende rettigheden til et parti [...]

Afskaffelsen af iværksætterselskaber – Frist den 15. oktober 2021

Folketinget vedtog den 9. april 2019 en udfasning og dermed afskaffelse af virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). [...]

ditAdvokathus vinder sag ved EUIPO

I efteråret 2018 bistod vi en klient med at få registreret deres firmanavn som et [...]

NYE REGLER FOR TILSTANDSRAPPORTER FRA 1. OKTOBER 2020

Står du overfor at købe fast ejendom, skal du vide at tilstandsrapporten og el-installationsrapporten ikke [...]

ADVOKAT ELLER 3. ÅRS FULDMÆGTIG SØGES

DitAdvokathus søger en ildsjæl til at blive en del af vores hold af dygtige medarbejdere [...]

15 %-REGLEN KAN VÆRE PÅ VEJ TIL AT BLIVE AFSKAFFET

Et nyt værdiansættelsescirkulære er sendt i høring. Bør du overdrage din ejendom til dine børn [...]

EN FODBOLDSÆSON SKAL SPILLES HELT FÆRDIG, ALTERNATIVT ANNULLERES

“Would you rather live as a monster or die as a good man?" [...]

SKAL VI OGSÅ KOMME OG BESØGE DIG?

Skal din virksomhed også have et gratis og uforpligtende virksomhedstjek? [...]

I PRAKTIK HOS DITADVOKATHUS

Casper Zarp tager i praktik hos ditAdvokathus [...]

FAMILIESAMMENFØRING FRA KLIENTENS PERSPEKTIV

B.T. giver indblik i sagen fra klientens perspektiv. [...]

KIM STENSGÅRD TILTRÆDER SOM ADVOKAT DEN 1. SEPTEMBER

Kim Stensgård tiltræder som advokat i ditAdvokathus [...]

UDLÆNDINGERET

DitAdvokathus vinder sag over Udlændingenævnet. [...]

ADVOKATFIRMAET DITADVOKATHUS ÅBNER AFDELING I SKJERN

DitAdvokathus åbner i Innovest i Skjern, læs mere her [...]

BLIV KLOGERE PÅ HANDLENS DOKUMENTER, NÅR DU SKAL KØBE FAST EJENDOM

Bliv klogere på handlens dokumenter, når du skal købe fast ejendom [...]

DELING AF PENSION VED SKILSMISSE

Pensioner skal ikke deles ved skilsmisse - eller skal de? [...]

Fremtidsfuldmagt

Det er nu muligt at bestemme, hvem der skal handle på dine vegne, såfremt du [...]

Markedsføringsret

Forbrugerombudsmanden har fodbudt virksomheder at kontakte forbrugere til at like deres virksomhed på Facebook, hvis [...]

Udlændingeret

Regeringen skrotter tilnytningskravet og erstatter det med 6 nye betingelser. Dette får betydning for mulighederne [...]

SPORTSRET OG STRAFFERET

Så du også Europa League i går? – læs mere om juraen i Evras karatespark [...]

Sportsret

Det er et menneskeligt karaktertræk at sympatisere med underdog'en eller "den lille mand". [...]