Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er det forum, hvor kapitalejerne har ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet – og i forbindelse hermed gøre deres indflydelse gældende.

Det betyder, at kapitalejerne ikke har mulighed for at direkte gribe ind i selskabets drift, afslutte aftaler mv., men at sådanne beslutninger alene kan træffes via generalforsamlingen. Afholdelsen af generalforsamlingen skal ske, når der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Er der derimod tale om en personlig virksomhed, herunder enkeltmandsvirksomhed, skal der ikke afholdes en generalforsamling.

I henhold til selskabsloven kan kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen konkret træffes under fravigelse af selskabslovens og vedtægternes form og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom. Fravigelsen omfatter således kun form og fristkrav – indkaldelse, varsling mv. – og uanset at disse krav fraviges, er der stadig tale om en generalforsamling.

Selskabets øverste myndighed

Traditionelt karakteriseres generalforsamlingen som selskabets øverste myndighed.

Det vil bl.a. sige, at ledelsen er forpligtet til at rette sig efter alle lovlige beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, og at generalforsamlingen som udgangspunkt kan træffe beslutning i ethvert selskabsanliggende.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger

Efter udløbet af hvert regnskabsår skal selskabet afholde en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingerne skal afholdes i så god tid, at det godkendte årsregnskab kan nå at blive indsendt rettidigt til Erhvervsstyrelsen.

For den ordinære generalforsamling skal der være en dagsorden. Selskabsloven angiver, hvilke faste punkter på generalforsamlingens dagsorden, der skal fremgå, herunder godkendelse af årsregnskab og anvendelse af overskud henholdsvis dækning af underskud i henhold til det godkendte årsregnskab.

De ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes så ofte, der er behov for det. Formålet med en ekstraordinær generalforsamling kan eventuel være at orientere kapitalejerne om vigtige begivenheder i selskabet eller at sikre kapitalejernes samtykke til vigtige afgørelser mv.

Kontakt os

Har du spørgsmål til selve afholdelsen af generalforsamlingen eller andre selskabsretlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.