Lejeloven og boligreguleringsloven

Det er primært lejeloven og boligreguleringsloven, der finder anvendelse på private lejeforhold. Derudover skelner man mellem lejekontrakter, der blev indgået før og efter den 1. juli 2015, idet reglerne i lejeloven blev ændret fra dette tidspunkt.

Lejeloven indeholder blandt andet bestemmelser om følgende:

  • Mangler ved det lejede,
  • Vedligeholdelse,
  • Lejerens brug af det lejede og lejers erstatningspligt,
  • Husleje og acontobetaling,
  • Forbedringer,
  • Lejers mulighed for fremleje,
  • Opsigelse og ophævelse,
  • Fraflytning,
  • Tvistløsning, herunder reglerne omkring Huslejenævnet og Boligretten.

Lejekontrakten

Foruden lovgivningen er det konkrete lejeforhold reguleret af lejekontrakten mellem lejer og udlejer.

Der er som udgangspunkt aftalefrihed mellem lejer og udlejer. Det kan således gyldigt aftale, hvad de vil i lejekontrakten. Dog gælder det, at der ikke kan indgås aftaler, som stiller lejeren dårligere end lejeloven. Eksempelvis kan det ikke aftales, at udlejer kan opsige lejer med 2 måneders varsel, eftersom udlejers adgang til opsigelse af lejer og fristerne herfor er nøje reguleret i lejeloven. Dette betyder, at lejer ikke nødvendigvis er bundet af alle nedskrevne vilkår i lejeaftalen.

Ansvaret for at lejekontrakten er udfærdiget korrekt, er udlejers.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os