Entreprise og entrepriseaftaler

I forbindelse med byggeri af enhver art, boligbyggeri, erhvervsbyggeri, tilbygninger eller ombygninger, er det væsentligt med skriftlige aftaler. Herved sikres dels en drøftelse og præcisering af alle detaljer ved aftalens indgåelse og prisfastsættelsen inden opstart på byggeriet og dels en dokumentation for det aftalte, hvis noget går galt under eller efter byggeriet.

Der findes ikke nogen lovgivning, som generelt regulerer aftaleforholdet mellem parterne i et byggeri.

Den centrale regulering på entrepriseområdet har i stedet været af aftalemæssig karakter, det såkaldte AB system, hvor AB betyder ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Det er blevet til ved forhandling mellem repræsentanter for byggeriets parter, herunder byggevirksomheder og bygherrer eller kunderne.

Uanset om det indledningsvis anføres i de nævnte betingelser, at de ”finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”, skal AB reglerne altid vedtages i de kontrakter, der indgås. Vedtagelsen indebærer, at de mere restriktive regler i købeloven ikke finder anvendelse i byggerier.

AB-reglerne er således ”agreed documents”, som i større eller mindre omfang udstrækning anvendes i hele den danske byggebranche.

I efterhånden lang tid har reglerne AB 92 været gældende for hovedentreprise og fagentreprise, mens ABT 93 har været gældende for totalentreprise og ABR 89 for rådgivningsaftaler i byggeforhold. Disse regelsæt er for et par år siden blevet væsentligt opdateret til de nye regelsæt:

 • AB 18 for hoved- og fagentreprise
 • ABT 18 for totalentreprise – ansvar både for projektering og byggeri
 • ABR 18 for teknisk rådgivning
 • AB 18 Forbruger – hvor særlig forbrugerbeskyttelse gælder
 • AB 18 Kort – som blot er en kort version

Ved hovedentreprise har bygherren ofte selv kontraheret med sine rådgivere, arkitekter og ingeniører, således at entreprenøren ikke er ansvarlig for rådgivernes arbejde. Ved totalentreprise har entreprenøren tillige forestået projekteringen eller har overtaget ansvaret fra bygherrens rådgivere, hvorved man får samlet ansvaret ét sted, hos totalentreprenøren. Det er oftest ønskeligt for bygherren.

De fleste større byggevirksomheder kender disse AB regelsæt, men mange bruger fortsat de gamle AB 92 og ABT 93 regler, fordi man ikke har fået sat sig ind i de opdaterede og forbedrede nye regler. Men alt for mange mindre byggevirksomheder kender ikke disse regelsæt tilstrækkeligt, og så får hverken entreprenøren eller kunderne udnyttet de standardiserede beskrivelser, der findes i reglerne.

Indholdet i de enkelte AB 18 regelsæt er opbygget nogenlunde ens med følgende indhold:

 • Aftalegrundlaget
 • Sikkerhedsstillelse og forsikring
 • Udførelse af entreprisen
 • Betaling og betalingsplaner
 • Tidsfristforlængelse, forsinkelse og dagbod
 • Arbejdes aflevering
 • Mangler ved arbejdet
 • 1- og 5-års eftersyn
 • Ophævelse
 • Tvister

Flere af de større byggevirksomheder har løbende fået udarbejdet entreprisekontrakter, der er anvendelige på de forskellige entreprisetyper, men mange har desværre ikke fået disse standardkontrakter ændret fra AB 92 og ABT 93 til AB 18 og ABT 18.

Hos ditAdvokathus er vi specialister i entrepriseret, vi er opdaterede på de nye AB 18 regelsæt, vi har opdaterede standarder for alle de ovennævnte forskellige entrepriseformer, og vi er således i stand til at hjælpe alle byggeriet parter, både totalentreprenøren, hovedentreprenøren og fagentreprenøren samt erhvervskunder og forbrugskunder.

Hos ditAdvokathus har vi erfaring som direkte ansvarlige for både større og mindre byggesager, og denne erfaring giver en særlig mulighed for at rådgive byggeriets parter og forstå deres udfordringer i forbindelse med indgåelse af kontrakter og gennemførelse af byggerier.

Hos ditAdvokathus tilstræber vi at bistå med rådgivning og aftalesæt, der kan sikre en uproblematisk gennemførelse af byggesagen. Dog har vi tillige erfaring med førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsretten og bygge- og anlægsvirksomhed, hvis der under eller efter byggesagen måtte opstå konflikter i forbindelse med byggesagen, som ikke kan løses ved forhandling.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os