Results

Det ser ud til vi kan hjælpe dig med at rejse et erstatningskrav, og mindske dit tab.

Under de givne omstændigheder kan vi muligvis ikke hjælpe dig. Er der særlige forhold at gøre gældende såsom objektivt ansvar eller svie og smerte, så bedes du kontakte en af vores advokater i formularen ovenfor.

Next

#1. Er det skadevolders skyld skaden er indtrådt?

For at en skade kan kræves erstattet kræves der et ansvarsgrundlag, såsom uagtsomhed, forsæt eller objektivt ansvar. Objektivt ansvar kan statueres overfor førere af motorkøretøjer, arbejdsgivere og andre særlige tilfælde.

#2. Kan du komme i kontakt med skadevolder?

Vi kan desværre ikke hjælpe hvis ikke vi ved hvorhen vi skal rette et evt. erstatningskrav.

#3. Har du lidt et tab som kan fastslås økonomisk?

Det grundlæggende krav i erstatningsret er, at der skal være lidt et tab af økonomisk karktér, medmindre der er tale om tabt erhvervsevne, méngrad eller tort. Er dette tilfældet bedes du kontakte en af vores advokater til en uforpligtende samtale eller e-mail korrespondance.

#4. Er skaden forsikringsdækket?

Jf. erstatningsansvarsloven § 19, stk. 1 dækkes tingsskader ikke såfremt de er omfattet af en forsikring. (undtagelse hertil foreligger hvor skaden er påført forsætligt eller groft uagtsomt af skadevolder)

Finish