Når I som ægtefæller bor i en lejebolig, skal det ved en skilsmisse afgøres, hvem der skal beholde boligen.

Aftalefrihed

Inden for lejelovgivningens rammer er der aftalefrihed. Det vil sige, at I kan aftale, hvem af jer, der skal fortsætte lejemålet alene.

Uenighed om hvem der skal fortsætte lejemålet

Såfremt I ikke kan blive enige om, hvem der skal fortsætte lejemålet, vil retten afgøre dette spørgsmål.

I forbindelse med denne afgørelse, er der en række hensyn, der vil blive tillagt særligt vægt. Hensynene er blandt andet følgende:

  • Børn
  • Helbred
  • Erhverv
  • Forholdene før ægteskabet
  • Hvem anskaffede lejligheden
  • Tilknytning
  • Muligheder
  • Økonomi
  • Alder og helbred

Dette er blot nogle af de hensyn, der kan tillægges vægt.

Det primære hensyn

Det skal dog bemærkes, at børn er det primære, der skal tages hensyn til ved afgørelsen. For at knytte nogle nærmere kommentarer hertil, skal der således tages hensyn til mindreårige børn og deres mulighed for at vokse op i det hidtidige miljø. Hvis den fælles forældremyndighed fortsætter, bliver det afgørende formentlig, hvor børnene efter aftalen skal bo det meste af tiden. Skal børnene bo lige meget hos hver af jer, som forældre, må spørgsmålet skulle afgøres ud fra en samlet vurdering.

Til trods for at børn er det primære hensyn, er der dog i det store hele tale om en samlet vurdering. Det vil sige, at alle hensyn, der er relevante for den pågældende sag, skal afvejes i forhold til hinanden.

Kontakt os

Hos ditAdvokathus har vi bred erfaring i at løse konflikter og rådgive om familieretlige sager.

Såfremt du skulle have behov for juridisk bistand, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag på 97 32 09 99.