Har du mistet din ægtefælle, kan du vælge at sidde i uskiftet bo.

Det betyder, at du som efterlevende ægtefælle overtager din afdøde ægtefælles formue og ejendele – og dermed indtræder i alle rettigheder og forpligtelser.

Du overtager boet uden, at dette skal gøres op – og uden, at der skal udbetales arv.

Betingelserne for at sidde i uskiftet bo

For at kunne hensidde i uskiftet bo skal følgende betingelser være opfyldte:

1 – Uskiftet bo omfatter kun delingsformue

Delingsformue omfatter ikke fuldstændig særeje, men omfatter derimod skilsmissesæreje og kombinationssæreje, hvor den førstafdøde ægtefælles formue bliver til delingsformue ved dennes død.

2 – Retten til at sidde i uskiftet bo gælder kun i forhold til fælles børn

Du har som efterlevende ægtefælle ret til uskiftet bo med fællesbørn. Denne ret gælder også, hvis din afdødes ægtefælle også efterlæder sig særlivsarvinger. I så fald kan der skiftes med disse særbørn, eller de kan samtykke i, at du kan sidde i uskiftet bo.

3 – Solvenskravet skal opfyldes både før og efter boet udleveres

Der er således i loven et solvenskrav, som har til formål at hindre, at den afdødes arvinger skal risikere at blive stillet ringere på et skifte efter et uskiftet bo end ved et skifte straks. Du skal som længstlevende ægtefælle være i stand til at betale for dine økonomiske forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Derfor må du ikke som længstlevende ægtefælle være under konkurs.

4 – Den efterlevende ægtefælle skal være myndig

Denne betingelse indebærer, at du som efterlevende ægtefælle ikke må være under værgemål eller umyndiggjort. Ifølge loven kan boet kun i disse tilfælde udleveres til uskiftet bo, såfremt skifteretten finder, at dette er bedst for dig som længstlevende ægtefælle.

Er du i tvivl om du skal hensidde i uskiftet bo?

Der er mange, der er i tvivl om de skal hensidde i uskiftet bo eller ej.

Kontakt os på 97 32 09 99 for en uforpligtende snak om din situation. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.