Et rentefrit familielån – også kaldet er anfordringslån – er et lån, der kan opsiges med kort varsel – typisk med et opsigelsesvarsel på 14 dage.

Lånet er ofte relevant og meget almindeligt i de tilfælde, hvor du som forælder ønsker at yde et lån til dit barn – eksempelvis ved overdragelse af fast ejendom. I forbindelse hermed overdrages pengene til dit barn som et rentefrit familielån, hvorefter der årligt nedskrives et beløb svarende til det afgiftsfrie gavebeløb, som hver forælder lovligt kan give til deres børn. På denne måde kan det rentefrie familielån bruges som et godt alternativ til et forældrekøb.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle familiemedlemmer har mulighed for at yde lån til hinanden – dog er det kun familiemedlemmer i lige linje, som kan benytte sig af den fordelagtige mulighed for at nedskrive gælden med det afgiftsfrie gavebeløb.

3 krav skal opfyldes:

Ønsker du at oprette et rentefrit familielån, skal følgende 3 krav være opfyldte:

  • Lånet skal være et anfordringslån og skal dermed kunne opsiges med 14 dages varsel
  • Der skal være tale om et reelt gældsforhold
  • Der skal oprettes et gældsbrev, som foreligger i underskrevet stand

Vær også opmærksom på:

Udover ovennævnte krav, er der flere væsentlige forhold, som du bør være opmærksom på. Dette er blandt andet følgende:

  • Lånet forældes efter 10 år, og derfor skal du sørge for at forny låneforholdet inden udløbstidspunktet, da restgælden ellers vil blive beskattet.
  • Som långiver skal du årligt underskrive det originale gældsbrev med angivelse af, at gælden er blevet nedskrevet med gavebeløbet. Du kan derfor ikke blot oprindeligt skrive i gældsbrevet, at gælden nedskrives hvert år.
  • Lånedokumentet er din dokumentation for overfor offentlige myndigheder, at lånet reelt eksisterer.
  • Gældsbrevet skal ikke tinglyses.
  • Gældsbrevet skal ikke opgives til SKAT.

Kontakt os

Overvejer du at yde et rentefrit familielån til et nært familiemedlem?

Så er det en god idé at kontakte en advokat, der kan yde den fornødne juridiske rådgivning og vejledning, der sikrer, at der er taget hensyn til alle juridiske forhold. Dermed undgår du også ubehagelige overraskelser, som du ikke selv var opmærksom på kunne opstå.

Du er velkommen til at kontakte os allerede i dag på 97 32 09 99.