Vi håber alle, at vi er sunde og raske indtil den dag, vi ikke skal være her længere. Desværre kommer nogle mennesker til et sted i livet, hvor det ikke længere er muligt at træffe beslutninger i forbindelse med økonomiske og personlige forhold. Derfor sikrer en fremtidsfuldmagt, at vi selv kan bestemme, hvem der skal have mulighed for at træffe beslutninger og inden for hvilke økonomiske og personlige forhold – på dine vegne.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der gælder ude i fremtiden. Det betyder også, at så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Det vil først være den dag, hvor du ikke selv kan varetage dine økonomiske og personlige forhold – og derfor har brug for hjælp – at fremtidsfuldmagten træder i kraft.

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen. Når fuldmagten er oprettet, bliver den registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Herefter vil den alene sættes i kraft af Familieretshuset, når betingelserne er opfyldt.

Uden en fremtidsfuldmagt er det Familieretshuset, der alene bestemmer, hvem der skal kunne varetage dine interesser, hvis du i fremtiden bliver ude af stand til at gøre det selv.  Fremtidsfuldmagten er således et godt alternativ til at få beskikket en værge af Familieretshuset. Værgemål har desværre den konsekvens, at der ofte er en meget lang sagsbehandlingstid for at få beskikket en værge, ligesom der i perioden indtil beskikkelsen sker, vil være dispositioner, som ikke er mulige at foretage.

Hvem kan være fuldmægtig?

Der er flere muligheder i forbindelse med indsættelse af en fuldmægtig.

Med en fremtidsfuldmagt kan du vælge at indsætte blot én person som fuldmægtig.

Dog kan du også indsætte flere fuldmægtige, som enten skal kunne handle i forening, eller som skal kunne handle hver for sig inden for hvert deres område. Det bestemmer du.

Derudover kan der indsættes subsidiære fremtidsfuldmægtige, som kun træder i funktion, hvis den eller de primære fremtidsfuldmægtige bliver forhindret i at kunne varetage opgaven som fremtidsfuldmægtig.

Gode grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt

  1. Du kan selv bestemme, hvem der skal kunne handle på dine vegne
  2. Du kan selv bestemme, hvilke områder fuldmagten skal omfatte
  3. Du hjælper dem, der skal hjælpe dig
  4. Du undgår ventetid hos Familieretshuset
  5. Du undgår at blive umyndiggjort, hvis du en dag ikke længere kan varetage dine interesser
  6. Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis betingelserne herfor opfyldes

Hos ditAdvokathus anbefaler vi, at du får juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. På denne måde sikrer du, at fremtidsfuldmagten får den tilsigtede virkning, som du ønsker.

Hvis du er mere nysgerrig på fremtidsfuldmagter, er du velkommen til at læse mere på vores hjemmeside her
– eller kontakte os på 97 32 09 99, såfremt du har spørgsmål. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.