Mange foretrækker at have et godt naboskab med sin nabo. Et naboskab, hvor man hilser på hinanden – og hvor man kan snakke løst hen over hækken en søndag i haven.

Dog er det netop hækken – og typisk skellet – der kan give anledning til naboretlige stridigheder.

Hvad er et skel?

Et skel mellem to naboejendomme er en juridisk betegnelse for, hvor grænsen for den faste ejendom går. Skellet skal fastlægges korrekt, da det har betydning for råderetten – i og med at du råder over din egen grund – ligesom det har betydning for, hvor stort et areal af grunden, du må bygge på.

Skellet er dermed der, hvor din grund ophører, og din nabos grund begynder.

Afholdelse af skelforretning

Hvis der opstår tvivl eller uenigheder om, hvor skellet er placeret mellem to nabogrunde, kan der afholdes en skelforretning.

En skelforretning er hvor en praktiserende landinspektør antages til at finde skellet mellem de to ejendomme. Landinspektøren vil således tage fysisk ud og besigtige det givne område. Landinspektøren skal være upartisk – og skal alene have til opgave at finde ud af, hvor skellet går.

På baggrund af besigtigelsen og øvrige oplysninger, som landinspektøren har modtaget, vil der ske en fastsættelse af skellet.

Hvis du kommer i en situation, hvor der skal afholdes en skelforretning, anbefaler vi, at du kontakter en advokat, som kan være behjælpelig med at varetage dine interesser, når skelforretningen foretages.

Da en skelforretning iværksættes ved, at en af parterne (naboerne) kontakter en praktiserende landinspektør og anmoder om en skelforretning, er det vigtigt at du forinden anmodningen har rådført dig hos advokaten. Advokaten vil forinden du eventuel anmoder om en skelforretning vurdere, hvorvidt det vil give mening. Derudover vil advokaten kunne hjælpe med de øvrige spørgsmål, som du måtte have.

Kontakt os

Står du over for en stridighed om skellet med din nabo eller en anden problemstilling inden for naboretten, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.