Har din virksomhed ligesom mange andre en Facebook-side?

Så bør du notere dig, at Forbrugerombudsmanden i august afgjorde, at invitationer til at “like” en Facebook-side er omfattet af Markedsføringslovens § 10:

“Stk. 1: En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal… give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.”

Med mindre din virksomhed har fået forudgående samtykke til at invitere den pågældende person, bør virksomheden undlade dette, da det vil kunne få økonomiske sanktioner.