Når man beslutter sig for at stifte en virksomhed, er en af de første og mest kritiske beslutninger, man skal træffe, hvilken selskabsform man skal vælge. Valget af selskabsform har stor indflydelse på virksomhedens drift, ansvar, skattemæssige forhold og ejerstruktur.

1. Ansvar og risiko

En af de mest afgørende faktorer, når man vælger en selskabsform, er spørgsmålet om personligt ansvar. I en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab (I/S) er ejerne personligt ansvarlige for virksomhedens gæld og forpligtelser. Det betyder, at dine personlige aktiver kan blive beslaglagt for at dække virksomhedens gæld. I modsætning hertil begrænser en selskabsform som anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) ejernes personlige ansvar, så de kun hæfter for det beløb, de har investeret i virksomheden.

2. Kapitalbehov og finansiering

Kapitalbehovet og mulighederne for finansiering varierer afhængigt af den valgte selskabsform. For at stifte et ApS er minimumskravet til kapitalindskud 40.000 DKK, mens det for et A/S er 400.000 DKK. Hvis du har begrænsede midler, kan det være mere hensigtsmæssigt at vælge et ApS. Dog kan et A/S være mere attraktivt for investorer og have lettere adgang til kapitalmarkedet, hvilket kan være en fordel, hvis din virksomhed kræver større investeringer.

3. Skat og økonomi

Skattemæssige konsekvenser varierer afhængigt af selskabsformen. En enkeltmandsvirksomhed og et I/S beskattes som personlig indkomst, hvilket kan medføre en højere skatteprocent afhængig af indtjeningen. I et ApS og A/S beskattes selskabets overskud efter selskabsskatteloven, og ejerne beskattes kun, når de modtager udbetalt udbytte. Det er vigtigt at overveje, hvordan de forskellige skattemæssige konsekvenser påvirker din virksomhed og din personlige økonomi.

4. Ledelsesstruktur og beslutningstagning

Ledelsesstrukturen og beslutningsprocesserne er også vigtige at tage med i betragtning. I en enkeltmandsvirksomhed og et I/S er ejerne selv ansvarlige for ledelsen og beslutningerne i virksomheden. Det kan give stor fleksibilitet og kontrol, men det kan også betyde, at du bærer hele ansvaret alene. I et ApS og A/S er der krav om en mere formel ledelsesstruktur, herunder bestyrelse og direktører. Selvom det kan medføre mere bureaukrati, kan det også skabe en mere stabil og professionel ledelsesstruktur, som kan være attraktiv for investorer og eksterne interessenter.

Valget af selskabsform er en kompleks beslutning, som kræver, at du nøje overvejer forskellige faktorer, der påvirker din virksomhed og din personlige situation. Det er vigtigt at huske, at den valgte selskabsform ikke nødvendigvis er permanent, og at det er muligt at ændre selskabsform senere i takt med, at din virksomhed vokser og udvikler sig.

Professionel bistand

Hvis du er usikker på, hvilken selskabsform der passer bedst til din virksomhed, kan det være en god idé at konsultere en ekspert inden for selskabsret, som kan rådgive dig om de forskellige muligheder og hjælpe dig med at træffe det bedste valg for dig og din virksomhed. Hos ditAdvokathus er vi specialister i selskabsret og står klar til at hjælpe dig med at navigere i denne vigtige beslutning og støtte dig i hele processen med at stifte din virksomhed.