DitAdvokathus’s advokater har mange års erfaring i at føre retssager, og vi kan føre jeres sag ved både byretten, Landsretten og Højesteret.

Vi kan bistå dig i forhandlingen og korrespondancen med modparten, når en tvist er opstået. Vi har en kommerciel tilgang i vores rådgivning, hvilket indebærer, at vi altid vil rådgive jer i henhold til, hvad der bedst kan svare sig økonomisk på kort og lang sigt.

Retssag

Er det ikke muligt at indgå et forlig, kan en retssag være den sidste mulighed for at opnå sit krav. Der er mange overvejelser, der skal gøres, inden man anlægger retssag, eftersom samarbejdet med modparten alt andet lige vil være historie, uanset udfaldet.

Vi rådgiver jer i fasen inden retssagen anlægges. Hvis sagen skal føres, rådgiver vi dig om relevante juridiske forhold, strategi for sagens førelse, ligesom vi udfærdiger de processuelle dokumenter, der er nødvendige for sagen.

Det bør løbende overvejes, om sagen skal forliges. Et forlig er en frivillig aftale mellem parterne, hvor begge parter giver køb på en del af sit krav. Vi vil under sagen flere gange bede dig om at forholde dig til et forlig, eftersom en retssag kan udvikle sig løbende, både hvad angår økonomi og tid. Forligsdrøftelser bør derfor aldrig være et punkt, som kun drøftes én gang.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til en problemstilling, så kontakt os for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag.

Økonomi

Der er stor forskel på, hvad en retssag koster. Det kommer primært an på sagens kompleksitet samt hvor stort et beløb, sagen drejer sig om. Det vil også afhænge af, om sagen forliges undervejs, om der skal være syn og skøn, mv. Disse omkostningsmæssige overvejelser vil være en del af vores løbende rådgivning.

Tid

Inden man indgår i en retssag, skal man være bevidst om, at en retssag tager tid. Også af denne grund bør muligheden for et forlig løbende overvejes.

Voldgift

Som et alternativ til den traditionelle retssagsbehandling, kan sagen afgøres ved Voldgiftsnævnet. Voldgift har den fordel, at I ofte vil få en afgørelse hurtigere, end ved domstolene.

Ulempen er derimod, at voldgift ofte er dyrere, ligesom man er afskåret muligheden for at anke afgørelsen, hvis man er uenig heri. En afgørelse ved voldgift er derfor endeligt bindende for begge parter.

Indenfor byggeri er det ofte aftalt, at eventuelle tvister skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

kontakt os