Vindmøller og solceller

Har du fået en vindmølle- eller solcellepark som nabo? Det kan være en udfordring at navigere i de juridiske rammer og forstå, hvad dine rettigheder er. Hos vores advokatfirma har vi specialiseret os i at hjælpe privatpersoner med at forstå deres rettigheder og få den bedste løsning i deres situation.

Vi har samlet nogle af de mest relevante emner og søgeord for dig nedenfor:

  • Naboret
  • Planloven
  • VVM (vurdering af virkning på miljøet)
  • Salgsoptionsordningen

Juridisk rådgivning vindmøller

Naboret

Naboret er en vigtig del af den juridiske ramme, der regulerer forholdet mellem naboer. Det indebærer blandt andet, at man skal tage hensyn til sine naboer, og at ens brug af sin ejendom ikke må være til unødig skade eller ulempe for naboen. Dette kan være relevant, hvis der er støj- eller skyggegener fra en vindmølle- eller solcellepark.

Planloven

Planloven sætter rammerne for, hvad der kan bygges hvor, og hvordan det skal ske. Det er derfor en relevant lov i forhold til vindmølle- eller solcelleparkprojekter. Lovgivningen kan variere afhængigt af, om projektet er placeret i landzone eller byzone.

VVM (vurdering af virkning på miljøet)

En VVM er en undersøgelse af projektets påvirkning af miljøet og er en vigtig del af godkendelsesprocessen for større anlæg som vindmølleparker og solcelleanlæg. VVM’en skal sikre, at alle væsentlige påvirkninger af miljøet bliver belyst og vurderet. Hvis der ikke er foretaget en VVM, kan det have betydning for projektets gyldighed.

Salgsoptionsordningen

Hvis din ejendom ligger i en afstand af 6 gange vindmøllernes totalhøjde, det vil sige til vingespidsen, når vingen er i top, kan du kræve, at vindmølleopstilleren køber din ejendom.

Tilsvarende vil det i tilfælde af, at din ejendom ligger inden for en afstand af 0-200 meter fra solcelleparken bevirke, at du kan gøre krav på, at opstilleren køber ejendommen.

Disse forhold gør, at opstilleren er forpligtet til at tilbyde køb af ejendommen ved salgsoptionsordningen, hvis taksationskommissionen tilkender et værditab på over 1 % af ejendommens værdi.

Er det salgsoptionsordningen, som du vælger, skal du selv aftale nærmere med opstilleren om de nærmere vilkår for salget af ejendommen, herunder købspris og overtagelsestidspunkt.

Brug for hjælp?

Kontakt os i dag, hvis du har brug for hjælp til at forstå dine rettigheder som nabo til en vindmølle- eller solcellepark. Vores erfarne advokater står klar til at hjælpe dig med at få den bedste løsning i din situation.

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os