ditAdvokathus og FN’s Verdensmål

Ordentlighed. Et ord og et begreb, som altid har været en del af rygraden i enhver veldrevet advokatvirksomhed. Men hvad vil det sige, at udvise ordentlighed?

For os handler det om, at vores kunder skal opleve tryghed, når de kommer til os med deres sag. Vi vægter en gensidig kommunikation højt gennem hele sagsforløbet, ligesom vi hver dag stræber efter at gøre os umage og behandle enhver sag med grundighed og tilpas hurtigt, således klienten får sin problemstilling løst med et tilfredsstillende resultat.

Foruden at skal tryghed, lægger vi også vægt på gennemsigtighed. Forud for enhver sag vil du blive oplyst om, hvad vores arbejde omfatter, et skønnet prisestimat på opgaven, ligesom vi for så mange ydelser som muligt har indført faste priser. Alt sammen for at gøre det så let tilgængeligt og ukompliceret som muligt at gå til sin advokat.

Vi er samtidigt bevidste om, at ordentlighed strækker sig langt ud over murerne i vores advokatvirksomhed. Ordentlighed er også at tage hensyn til sine medmennesker, til sit nærsamfund samt at bidrage til en mere bæredygtig verden med det, man kan. Det mener vi, vi har en pligt til.

Af disse grunde har vi valgt at gøre FN’s Verdensmål til en implementeret del af vores forretning. Nedenfor følger de 3 Verdensmål, som vi har valgt at lægge særligt fokus på.

 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund spænder fra afviklingen af slumkvarterer i verdens største byer, samt at sikre bedre vilkår i små lokalsamfund i den mere priviligerede del af verden. Som advokatvirksomhed i Vestjylland er det naturligt for os at støtte flere lokale projekter og foreninger.

Særligt vil vi gerne fremhæve vores partnerskab med Naturkraft, som er et nyetableret videns- og oplevelsescenter i Ringkøbing, som fokuserer på naturen, klimaforandringer og bæredygtighed. Som en del af partnerskabet anvender vi Naturkraft til sparring i forhold til, hvordan vi som virksomhed når hen mod en stadigt mere bæredygtig økonomi, som foruden et fokus på økonomisk overskud også stræber efter positive socialøkonomiske og miljømæssige resultater.

Foruden Naturkraft støtter vi desuden lokale sportsforeninger, handelsforeninger, ligesom vi flere gange årligt deltager i diverse erhvervsnetværk med henblik på at få nye inputs samt få og give sparring. Dét mener vi, bidrager til styrkelse af vores lokalsamfund.

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Som advokatfirma er vi ikke en stor produktionsvirksomhed, som med moderne maskiner og infrastruktur kan reducere sit co2-aftryk væsentligt. Vi kan – og skal – dog gøre, hvad vi kan. Konkret betyder det blandt andet, at

  • Vi forsøger at reducere vores papirforbrug mest muligt,
  • Såfremt du får papir tilsendt fra os, garanterer vi, at papiret er svanemærket, bærer EU-Blomsten, er FSC-certificeret, og desuden er klorinfrit,
  • Vi indkøber bæredygtigt, og at vi ved alle nyanskaffelser sikrer os, at produktet har lavt energiforbrug eller i øvrigt påvirker klimaet mindst muligt,
  • Vi medarbejdere er omfattet af frokostordning med andre virksomheder i vores kontorfællesskab, og at ordningen kræver daglig tilmelding for at undgå madspild,
  • Vi aktivt har fravalgt at tilbyde logovand for at undgå plastikflasker. I stedet tilbyder vi et glas koldt vand fra hanen eller en kop kaffe, som er Fairtrade-mærket. At kaffen er Fairtrade-mærket betyder, at du kan være sikker på, at kaffen ikke er udvundet ved hjælp af børnearbejde, ligesom det sikres, at der ved fremstillingen er taget hensyn til miljøet. En del af Fairtrade-midlerne anvendes desuden til humanitært arbejde.

 

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Målet om retfærdighed er uden sammenligning dét af de 17 Verdensmål, hvor vi mener, vi kan bidrage med den største forskel. Delmål 16.3 lyder, at “Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle”.

Vi har valgt at implementere målet blandt andet ved at

  • Tilbyde en gratis og uforpligtende vurdering af din sag i form af et fysisk, telefonisk eller digitalt møde á typisk 5-10 minutters varighed,
  • Facilitere en ugentlig digital brevkasse, hvor vi besvarer henvendelser anonymt til gavn for spørgeren samt øvrige interesserede,
  • I forbindelse med hver sag at undersøge og rådgive om klientens mulighed for fri proces og retshjælp for at sikre så lille en økonomisk risiko som muligt for klienten,
  • Flere gange årligt holde gratis foredrag om et særligt udvalgt juridisk tema