Erstatning – Alt hvad du behøver at vide

 

Velkommen til vores advokathjemmeside dedikeret til erstatning. Her finder du en omfattende oversigt over forskellige aspekter af erstatningsret og de tjenester, vi tilbyder. Klik på de enkelte underafsnit for at læse mere om de specifikke emner og få indsigt i, hvordan vores advokater kan hjælpe dig.

Oversigt over underafsnit:

 1. Personskadeerstatning
 2. Erstatning ved trafikulykker
 3. Arbejdsskadeerstatning
 4. Erstatning for fejlbehandling og patientskade
 5. Erstatning ved produktansvar
 6. Erstatning i forbindelse med forsikringssager

Personskadeerstatning

Læs om personskadeerstatning, herunder hvad du skal være opmærksom på, når du søger erstatning for en skade forårsaget af en anden persons handlinger eller forsømmelser.

Erstatning ved trafikulykker

Få indsigt i erstatning ved trafikulykker, herunder hvordan man søger erstatning efter en bil-, cykel- eller fodgængerulykke.

Arbejdsskadeerstatning

Lær mere om arbejdsskadeerstatning og hvordan du kan få erstatning for skader, der opstår som følge af en arbejdsulykke eller en arbejdsrelateret sygdom.

Erstatning for fejlbehandling og patientskade

Udforsk erstatning for fejlbehandling og patientskade, og hvordan du kan søge erstatning for skader forårsaget af fejl i sundhedssektoren.

Erstatning ved produktansvar

Lær om erstatning ved produktansvar, og hvordan du kan søge erstatning for skader forårsaget af defekte eller farlige produkter.

Erstatning i forbindelse med forsikringssager

Få indsigt i erstatning i forbindelse med forsikringssager og hvordan du kan få hjælp med at håndtere sager, der involverer forsikringsselskaber.

Erstatning for økonomisk tab

Lær mere om erstatning for økonomisk tab, herunder hvordan du kan søge erstatning for tab af indtægt eller andre økonomiske tab som følge af en andens handlinger.

Erstatning i forbindelse med kontraktbrud

Udforsk erstatning i forbindelse med kontraktbrud og hvordan vores advokater kan hjælpe dig med at søge erstatning

Har du spørgsmål?

Kontakt i formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt. Henvendelsen er uforpligtende, og vi kan i fællesskab afgøre om du har grundlag for en verserende sag.

  Ønsker du et hurtigt svar?

  Gennemgå spørgeskemaet og se om du har en erstatningssag.

  Tryk på “Next” for at starte.

  Results

  Det ser ud til vi kan hjælpe dig med at rejse et erstatningskrav, og mindske dit tab.

  Under de givne omstændigheder kan vi muligvis ikke hjælpe dig. Er der særlige forhold at gøre gældende såsom objektivt ansvar eller svie og smerte, så bedes du kontakte en af vores advokater i formularen ovenfor.

  Next

  #1. Er det skadevolders skyld skaden er indtrådt?

  For at en skade kan kræves erstattet kræves der et ansvarsgrundlag, såsom uagtsomhed, forsæt eller objektivt ansvar. Objektivt ansvar kan statueres overfor førere af motorkøretøjer, arbejdsgivere og andre særlige tilfælde.

  #2. Kan du komme i kontakt med skadevolder?

  Vi kan desværre ikke hjælpe hvis ikke vi ved hvorhen vi skal rette et evt. erstatningskrav.

  #3. Har du lidt et tab som kan fastslås økonomisk?

  Det grundlæggende krav i erstatningsret er, at der skal være lidt et tab af økonomisk karktér, medmindre der er tale om tabt erhvervsevne, méngrad eller tort. Er dette tilfældet bedes du kontakte en af vores advokater til en uforpligtende samtale eller e-mail korrespondance.

  #4. Er skaden forsikringsdækket?

  Jf. erstatningsansvarsloven § 19, stk. 1 dækkes tingsskader ikke såfremt de er omfattet af en forsikring. (undtagelse hertil foreligger hvor skaden er påført forsætligt eller groft uagtsomt af skadevolder)

  Finish

  Kim Stensgård

  Advokat (H)

  ks@ditadvokathus.dk3078 8977

  Vil du vide mere?

  Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

  Kontakt os