Kategori arkiver: Erhvervsret

Aflønning af ledelse og bestyrelse: Navigér i selskabslovens krav og muligheder

Dit-advokat-hus_logo_transparant

I en verden, hvor virksomhedens succes ofte måles i tal, er det nemt at overse de juridiske nuancer, der ligger bag aflønning af ledelse og bestyrelse. Med selskabsloven fra 2022 er spillet ændret, og det er mere vigtigt end nogensinde at kende reglerne. Hvad siger selskabsloven? Gone are the days, hvor det var nok blot […]

Virksomhedsoverdragelse med ditAdvokathus

At navigere gennem processen med at overdrage en virksomhed kan være kompliceret og udfordrende. Uanset om du er køber eller sælger, vil du støde på mange juridiske, økonomiske og operationelle overvejelser. Hos ditAdvokathus ønsker vi at lette denne proces for dig. I dette indlæg vil vi udforske de tre nøgletrin i en virksomhedsoverdragelse. Trin 1: […]

Aflønning af bestyrelse og ledelse: Betydningen af at gøre det rigtigt

Når vi taler om aflønning af bestyrelse og ledelse, nærmer vi os et område, hvor virksomhedens værdier og lovgivningen mødes. På ditAdvokathus forstår vi kompleksiteten af dette emne og ønsker at kaste lys over dets mange nuancer, så din virksomhed ikke kommer på kant med gældende lovgivning. Skelnen mellem bestyrelse og ledelse Start med at […]

Ugyldige og ulovlige bestyrelsesbeslutninger

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Bestyrelsesbeslutninger kan være komplekse og forvirrende, især når de grænser op til det grå område mellem lovlig og ulovlig praksis. Men forståelsen af, hvad der gør en bestyrelsesbeslutning ugyldig eller ulovlig, er afgørende for ethvert selskabs effektivitet, integritet og langsigtede succes. I denne artikel dykker vi ned i nøglekoncepterne bag ugyldige og ulovlige bestyrelsesbeslutninger og […]

Beskyttelse af Immaterielle Rettigheder | Advokatrådgivning

Dit-advokat-hus_logo_transparant

I en stadig mere digitaliseret og globaliseret verden, hvor idéer og viden er nøgleaktiver, bliver beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR) mere og mere afgørende. Immaterielle rettigheder er rettigheder, der beskytter kreativitet og innovation. De omfatter et bredt udvalg af lovgivning, herunder patentret, ophavsret, varemærker, designrettigheder og handelshemmeligheder. Patenter Et patent er en eksklusiv rettighed, som […]

Oplysningspligt og loyalitetspligt mellem kontraherende parter

Dit-advokat-hus_logo_transparant

I dansk obligationsret er der to centrale pligter, som parterne i en kontrakt bør være opmærksomme på: oplysningspligt og loyalitetspligt. Disse pligter er grundlæggende for at sikre en retfærdig og gennemsigtig kontrakt mellem parterne. Oplysningspligt: Oplysningspligt er en forpligtelse for en kontraherende part til at informere den anden part om væsentlige forhold, som den anden […]

Bygherrens overvejelser v. Entrepriser

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Byggeri er en omfattende proces, og der mange overvejelser at gøre sig inden man tager det første spadestik. Det første skridt som bygherre er at indgå en kontrakt med en entreprenør, der skal udføre arbejdet. Der er forskellige entreprisetyper, såsom totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Afhængigt af den valgte entrepriseform vil du som bygherre have forskellige […]

Overvejelser ved valg af selskabsform

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Når man beslutter sig for at stifte en virksomhed, er en af de første og mest kritiske beslutninger, man skal træffe, hvilken selskabsform man skal vælge. Valget af selskabsform har stor indflydelse på virksomhedens drift, ansvar, skattemæssige forhold og ejerstruktur. 1. Ansvar og risiko En af de mest afgørende faktorer, når man vælger en selskabsform, […]

Diskrimination af ansatte i praksis

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Diskriminering og forskelsbehandling er et vigtigt og aktuelt emne i ansættelsesretten. Diskrimination af ansatte er noget som alle arbejdsgivere skal undgå, og det kan have retlige følger ikke at modarbejde forskelsbehandling på arbejdspladsen. U.2022.2672 – en kort gennemgang: I denne sag var A ansat som butiksmedarbejder hos B og havde et handicap i form af […]

Medsalgsret og medsalgspligt i ejeraftaler

Dit-advokat-hus_logo_transparant

Ejeraftaler – Hvad er det? En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af en virksomhed, der regulerer deres indbyrdes forhold og rettigheder. Begreberne medsalgsret og medsalgspligt er ofte en del af en ejeraftale og har betydning for, hvordan ejerskifte og salg af ejerandele kan finde sted. Ejeraftalen danner grundlaget for virksomhedens drift og beslutningstagning, og […]