Byggeri er en omfattende proces, og der mange overvejelser at gøre sig inden man tager det første spadestik.

Det første skridt som bygherre er at indgå en kontrakt med en entreprenør, der skal udføre arbejdet. Der er forskellige entreprisetyper, såsom totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Afhængigt af den valgte entrepriseform vil du som bygherre have forskellige ansvarsområder og pligter. Det er vigtigt at vælge den rette entrepriseform og at udarbejde en solid kontrakt, der beskytter dine interesser og minimerer risici. I forbindelse med indgåelse af kontrakten, skal det også besluttes hvorvidt de almindelige betingelser (AB18) skal finde anvendelse i kortlæggelsen af ansvaret.

Hvis du er en offentlig bygherre, skal du være opmærksom på udbudsreglerne. Disse regler sikrer, at offentlige kontrakter tildeles på en fair og gennemsigtig måde. Det er vigtigt at forstå udbudsprocessen og at sikre, at dine udbudsmaterialer opfylder lovgivningens krav, så du undgår klager og retssager.

Bygherren skal overholde miljølovgivningen, herunder kravene til miljøvurdering, affaldshåndtering, og beskyttelse af natur og dyreliv. Det er vigtigt at samarbejde med entreprenøren og myndighederne for at sikre overholdelse af miljøkravene og undgå bøder og retssager.

Arbejdsmiljøet er ligeledes et vigtigt aspekt af byggeprojekter. Som bygherre har du et ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på dit projekt. Dette inkluderer at overholde arbejdsmiljølovgivningen og at samarbejde med entreprenøren om at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger og procedurer.

Tvister og konflikter kan opstå i forbindelse med byggeprojekter, og det er vigtigt at være forberedt på at håndtere tvister, før eller når de opstår. Dette inkluderer at have en klar kontrakt, der beskriver tvistbilæggelsesprocedurer og at arbejde tæt sammen med din juridiske rådgiver for at finde den bedste løsning for alle parter.

Som bygherre er det vigtigt at sikre, at dit projekt er dækket af passende forsikringer og garantier. Disse beskytter både dig og entreprenøren i tilfælde af skader, fejl, forsinkelser og andre uforudsete hændelser. Det er vigtigt at gennemgå de gældende forsikringspolicer og garantier nøje og at sørge for, at de dækker de nødvendige risici og omkostninger.

Når byggeprojektet er færdigt, skal det overdrages til dig som bygherre. Det er vigtigt at gennemføre en grundig afleveringsforretning og at sikre, at alle kontraktlige krav og kvalitetsstandarder er opfyldt, inden du accepterer det færdige projekt. Hvis der opdages fejl eller mangler, skal disse rettes op af entreprenøren indenfor en aftalt tidsramme og i overensstemmelse med kontrakten.

Juridiske overvejelser er en vigtig del af rollen som bygherre. Ved at være opmærksom på de juridiske aspekter af dine byggeprojekter og arbejde tæt sammen med din juridiske rådgiver kan du sikre, at dine projekter forløber smidigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere vejledning, er det altid en god idé at konsultere en erfaren entrepriseretsadvokat, der kan hjælpe dig med at navigere i det komplekse landskab af entrepriseret og finde de bedste løsninger for dine specifikke behov.