Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft i fremtiden.

Fremtidsfuldmagten er til dig, som gerne vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Hvad fremtidsfuldmagten præcis skal omfatte, er dig, som fuldmagtsgiver, der bestemmer det. Du har også mulighed for at begrænse den til enkelte forhold.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Det forhold, at du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt, betyder, at du skal være i stand til at både overskue og forstå konsekvenserne ved at oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er relevant for alle, da den giver en vis tryghed ved, at der er taget stilling til, hvem der skal varetage sine personlige og/eller økonomiske interesser, hvis uheldet er ude.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Du kan udpege én eller flere personer, som skal være fremtidsfuldmægtige. Det er dog et krav, at en fremtidsfuldmægtig ikke må være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er blevet sat i kraft.

Derudover skal du tage stilling til, hvorvidt de fremtidsfuldmægtige skal træffe beslutninger i forening – eller måske inden for hvert deres område. Det kan også være, at der er én af de fremtidsfuldmægtige, som skal være den primære, imens de øvrige skal være sekundære, således at deres funktion først træder i kraft, hvis den primære fuldmægtige ikke kan varetage funktionen længere – eller ikke længere ønsker det.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft i fremtiden – og først den dag, hvor du ikke selv er i stand til at kunne varetage dine egne interesser.

Kontakt os

Der er mange overvejelser, der ligger bag, når en fremtidsfuldmagt skal udfærdiges. Der skal tages stilling til, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte– og hvem der skal være den fremtidsfuldmægtige, herunder hvornår og hvordan den eller de pågældende fremtidsfuldmægtige skal træde i funktion.

Derfor anbefaler vi hos ditAdvokathus, at du kontakter en advokat, således du kan få den fornødne rådgivning og vejledning. Vores erfarne advokater på kontoret kan hjælpe dig trygt igennem processen og sørge for, at fremtidsfuldmagten bliver udfærdiget præcist efter dine ønsker.

Hvis du vil videre mere om, hvordan man opretter en fremtidsfuldmagt, så kan du læse mere her.