Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden i henhold til arveloven. Dette gælder uanset, hvor længe parret har boet sammen, og om de har børn sammen.

Derimod vil ugifte samlevende, der har boet sammen i mindst 2 år på fælles bopæl og/eller har børn sammen, blive kategoriseret som værende ”nærmeste pårørende”, og dermed være begunstiget i forhold til pensionsordninger og livsforsikringer.

Ønsker ugifte samlevende, at de skal arve efter hinanden – uden at indgå et ægteskab – skal der oprettes et testamente. Dette kunne eksempelvis være ved oprettelsen af et udvidet samlevertestamente.

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente er et testamente, hvor ugifte samlevende kan sikre hinanden bedst muligt ved dødsfald.

Til trods for at det ikke er muligt at opnå den præcis samme retsstilling som ægtefæller – og de fordele der juridisk følger med et ægteskab – så vil ugifte samlevende kunne opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har rent, fuldstændig særeje. Når ugifte samlevende stilles på denne måde ved et udvidet samlevertestamente, betyder det, at parret eksempelvis ikke kan sidde i uskiftet bo. Dog er mange andre fordele forbundet med et udvidet samlevertestamente.

Betingelser for at oprette et udvidet samlevertestamente?

For at et udvidet samlevertestamente er gyldigt, skal flere betingelser være opfyldte. Disse er følgende:

 • Parret skal kunne indgå et ægteskab
 • Der må ikke være oprettet et udvidet samlevertestamente, hvorefter en anden samlever har arveret
 • Parret skal på tidspunktet for den førstafdøde samlevers død bo sammen på fælles bopæl og
  1. Venter, har eller har haft et barn sammen, eller
  2. Har levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de seneste to år.

Fordelene ved et udvidet samlevertestamente

Der er flere fordele ved et udvidet samlevertestamente. Den første fordel er, at de ugifte samlevende bliver, som nævnt, stillet som ægtefæller, der har fuldstændig særeje. Derudover kan det i testamentet angives, at længstlevende skal arve mest muligt, således at arveladerens livsarvingers tvangsarv bliver begrænset. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle sikres 7/8 af formuen.

Herudover er der følgende fordele ved oprettelsen af et udvidet samlevertestamente:

 • Længstlevende samlever kan få ret til forlods at udtage genstande til personlig brug.
 • Længstlevende samlever har ret til suppleringsarv. Hvis du vil vide mere om, hvad suppleringsarv er, kan du læse mere her.
 • Længstlevende samlever kan få ret til at overtage aktiver inden for sin arvelov.
 • Længstlevende samlever har kan få til ret at anvende reglerne om arvehenstand.

Et udvidet samlevertestamente sikrer således ugifte samlevende bedre, end hvis der ikke bliver oprettet et testamente.

Kontakt os

Såfremt I har brug for rådgivning om et udvidet samlevertestamente, er I velkomne til at kontakte os på 97 32 09 99. Vores erfarne advokater hjælper jer trygt igennem processen.