For mange betyder sommerferie tid med familien – dog giver det for flere brudte familier, der har børn, anledning til spørgsmål.

For hvordan skal ordningen med samvær for sommerferien være?

Forældrenes ansvar

Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar at træffe beslutning om samvær, der er bedst for barnet. Det betyder, at det som udgangspunkt er forældrene, der skal tilrettelægge sommerferien for barnet.

Har forældrene fælles forældremyndighed?

Har forældrene fælles forældremyndighed, kan begge tage på udlandsrejse med barnet, uden at det kræver et samtykke fra den anden forældre – eller en afgørelse fra Familieretshuset.

Dette gælder dog ikke, hvis forældrene er uenige om forældremyndigheden. I så fald skal der foreligge et samtykke fra den anden forælder.

Har den ene forælder alene forældremyndigheden? 

Hvis det kun er den ene forælder, der har forældremyndigheden, og begge forældre ikke kan blive enige om barnet må tage med samværsforælderen til udlandet, vil Familieretshuset kunne tage stilling hertil. Denne afgørelse vil blive truffet ud fra, hvad der er bedst og godt for barnet.

Hjælp af Familieretshuset

Såfremt forældrene ikke kan blive enige om, hvordan placeringen af sommerferien skal ligge for barnet, kan forældrene bede om hjælp fra Familieretshuset.

Dog skal forældrene i forbindelse hermed være opmærksom på, at der kan være en vis sagsbehandlingstid hos Familieretshuset. Derfor skal ansøgningen sendes i god tid inden feriens start.

Placering af ferien

Den forælder, der er bopælsforælder, og dermed har barnet boende, må ikke placere ferie med barnet uden for de almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder. Det vil sige, at sommerferien skal placeres inden for skolernes sommerferie.

Ønsker bopælsforælderen alligevel at placere ferien i en periode, der vil gå ud over samværsforælderens tid med barnet, skal forældrene i første omgang forsøge at blive enige om en løsning på dette. Kan dette ikke lade sig gøre, har bopælsforælderen mulighed for at søge ved Familieretshuset om bortfald af det fravær, der falder sammen med den ferie, som bopælsforælderen ønsker.

Kontakt os

Såfremt du skulle have behov for juridisk rådgivning og vejledning, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.