Der er mange virksomhedsformer, du kan vælge, når du vil starte en virksomhed.

Et af spørgsmålene, der kan opstå, er blandt andet, om det eksempelvis skal være et ApS (anpartsselskab) eller et A/S (aktieselskab).

Det vigtige ved opstart af en virksomhed er at vælge den rigtige virksomhedsform, der passer til de konkrete behov. Derfor er der afklares en række forhold for virksomheden, således det er muligt at vurdere, hvilke fordele og ulemper, der eventuelt måtte være ved de forskellige virksomhedsformer.

Overvejelserne om personlig hæftelse

Såfremt du ønsker at oprette en enkeltmandsvirksomhed eller I/S (interessentskab), er det karakteristiske herfor, at ejerne hæfter personligt.

Personlig hæftelse betyder, at du hæfter personligt med hele din formue – og du hæfter ubegrænset og solidarisk. Det vil sige, at du kan risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis virksomheden ikke kan opfylde sine gældsforpligtelser, som de forfalder.

Hvorfor oprette et ApS eller et A/S?

Hvis du driver din virksomhed i et kapitalselskab – herunder eksempelvis et ApS eller et A/S – vil hæftelsen være begrænset til det beløb, som du skyder ind i selskabet.

Det vil sige, at i et kapitalselskab hæfter du alene med den kapital, som er indskudt i selskabet. I et ApS skal der indskydes mindst 400.000 kr. i startkapital, imens der ved et ApS skal indskydes en startkapital på mindst 40.000 kr. Hæftelsen er således begrænset til disse beløb, alt efter hvilken virksomhedsform, der vælges.

Udover fordelene ved begrænset hæftelse, kan et ApS eller et A/S ejes af flere personer.  Dette gør, at der er mulighed for at foretage overdragelser internt blandt selskabets ejere – og dermed også lette hele processen i at eventuelt foretage et generationsskifte.

Det er ligeledes en vigtig faktor, at både et ApS og A/S fremstår stærkt i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere og kunder – og der er dermed en vis signalværdi i at drive virksomheden som et ApS eller A/S.

Den rigtige beslutning – Konkret vurdering

Hvis du skal oprette en virksomhed, skal du beslutte, hvilken virksomhedsform, der er bedst for dig. Det kan være et svært valg, om virksomheden skal være enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS eller A/S, da er fordele og ulemper forbundet med de forskellige virksomhedsformer.

Dog er beslutningen særdeles vigtig, da valget af virksomhedsform blandt andet har betydning for finansieringen, risikoen, skattemæssige forhold m.v. Derudover er der forskellige regler, der skal iagttages.

Kontakt os

Såfremt du har behov for juridisk rådgivning og vejledning i forbindelse med opstarten af din virksomhed – eller i øvrigt brug for bistand – er du altid velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99 for en uforpligtende drøftelse.