Hvis I går med drømme om at købe en bolig, er det vigtigt at overveje, om I er sikret tilstrækkeligt rent juridisk. Det kan for mange par være relevant at oprette et testamente i forbindelse med køb af bolig – og særligt hvis I har eller planlægger at få børn sammen.

Ugifte par

Er I samlevende – men ikke gift – arver I ikke hinanden. Samlevende par arver således ikke efter hinanden, uanset hvor mange år, I har boet sammen.

Hvis I har børn sammen, og en af jer går bort, vil arven efter afdøde udelukkende gå til jeres fællesbørn. Det betyder, at længstlevende samlever ikke vil modtage nogen arv, da arven ikke tilgodeser ugifte samlevende. Når I har købt fælles bolig, betyder det således, at afdødes andel af boligen vil tilfalde jeres fællesbørn. Derfor vil længstlevende være nødsaget til enten at købe børnene ud af boligen – eller sælge boligen, så børnene kan få udbetalt deres legale arv.

Har I ikke børn, vil arven heller ikke tilfalde længstlevende samlever efter arveloven. I så fald vil det være afdødes forældre eller søskende, der arver.

Opretter I derimod et testamente, kan I selv bestemme, hvordan arven efter jer skal fordeles ved død – og dermed kan I tilgodese hinanden bedst muligt.

Gifte par

Er I gift, kan det også være relevant at oprette et testamente. Dette gælder særligt, hvis I har børn sammen – eller særbørn fra tidligere forhold.

Hvis I har børn sammen, og en af jer går bort , vil et manglende testamente betyde, at længstlevende skal betale halvdelen af arven til afdødes børn. Det kan få den konsekvens, at længstlevende ikke kan blive boende i huset, og derfor er nødt til at sælge boligen. Derfor vil et testamente være med til at sikre, at længstlevende får mest muligt af den fælles formue, imens børnenes arv bliver begrænset til tvangsarven.

Livsforsikringer og pensionsordninger

Det er ikke kun et testamente, der kan være relevant, når I køber eller ejer en bolig. Det kan også være en god idé at begunstige hinanden på jeres livsforsikringer og pensionsordninger.

Vil I vide mere om indsættelse af en begunstiget på livsforsikringer eller pensionsordninger, kan I læse  om det her.

Kontakt os

Har I behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med køb af bolig – eller ønsker I at oprette et testamente, der passer til jeres behov, er I meget velkomne til at kontakte os på 97 32 09 99.