Dine pensions- og forsikringsordninger indgår ikke – som resten af din formue – som en del af den almindelige arv. Dette er også en af grundene til, at det er vigtigt, at du gør dig overvejelser om og tager stilling til, hvem af dine efterladte, der skal have eventuelle udbetalinger fra dine pensions- og forsikringsordninger.

Hvis du ikke tager stilling til, hvem der skal modtage eventuelle udbetalinger – de såkaldte begunstigede – risikerer du, at pengene havner hos andre end dem, som du egentlig ønskede skulle modtage pengene.

Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvem der skal indsættes som begunstiget.

Indsættelse af en begunstiget

Spørgsmålet er, hvornår og hvordan du kan indsætte en begunstiget på din pensions- og forsikringsordning.

Dette giver vi svaret på her.

Når du tegner en pensions- eller forsikringsordning, kan du enten vælge ved selve tegningen eller på et senere tidspunkt at indsætte en begunstiget. Dermed kan du bestemme, hvem der skal modtage en eventuel udbetaling fra din pensions- eller forsikringsordning i tilfælde af, at du går bort.

Indsættelsen af en begunstiget kan alene ske ved meddelelse til pensions- eller forsikringsselskabet. Det er således selskabet, der skal sørge for en påtegning på policen. Indsættelsen kan derfor ikke ske i et testamente.

Hvis du ikke indsætter en begunstiget

Er der ikke indsat en begunstiget, vil en eventuel udbetaling herfra ske til ”nærmeste pårørende”

Nærmeste pårørende anses for at være din ægtefælle eller samlever. Efterlader du dig ikke en ægtefælle eller en samlever, er din nærmeste pårørende dine børn, børnebørn eller oldebørn. Hvis du ikke efterlader dig børn, børnebørn eller oldebørn, vil dine arvinger i øvrigt være nærmeste pårørende.

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål til indsættelsen af begunstigelser på pensions- og forsikringsordninger – eller i øvrigt har spørgsmål til dødsbobehandling, er du altid velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.