Hvad er et gældsbrev?

Overordnet set er et gældsbrev en låneaftale mellem to eller flere parter. Denne låneaftale er parternes dokumentation for, at den ene har lånt penge af den anden.

Låneaftalen skal og bør udarbejdes som et såkaldt anfordringslån. Dette betyder, at långiver kan kræve tilbagebetaling af låntager uden varsel – og dermed kræve betaling på anfordring.

Gældsbrev i familierelationer

Der er intet til hinder for at familiemedlemmer yder hinanden lån. Dette gælder uanset, hvilken relation, der er tale om.

Der ydes ofte lån i familierelationer, og når et sådant lån skal foreligge, bør der blive oprettet et gældsbrev. Typisk vil der ikke i låneforhold i familien være knyttet betingelser op på lånet.

Det vil sige, at oftest er et sådant familielån meget fordelagtig for den, der skal lån – som regel undlader långiver eksempelvis at opkræve renter. Dette gør også, at gældsbrevet er forholdsvist simpelt at udarbejde i familieforhold.

Såfremt der skal opkræves renter for lånet, er der dog særlige krav i henhold til lovgivningen, herunder kreditaftaleloven, der skal opfyldes. Derudover skal långiver i sådanne tilfælde være opmærksom på, at renteindtægterne er skattepligtige, ligesom renteudgifterne for låntager er fradragsberettigede.

Nedskrivning af gælden med det årlige gavebeløb

Trods alle familiemedlemmer er berettiget til at yde hinanden lån, er det alene familiemedlemmer i “lige linje”, der kan nedskrive gælden med det årlige gavebeløb.

Det vil sige, at hvis du er forælder har du mulighed for at låne og tillige nedskrive gælden med det årlige gavebeløb til børn, børnebørn eller oldebørn. Det samme vil gøre sig gældende omvendt. Derimod er der ikke tale om familiemedlemmer i “lige linje”, når låneforholdet er mellem søskende.

Såfremt du har et ønske om at yde et lån til et familiemedlem, hvor gælden skal nedskrives, er der flere ting og faldgruber, som du skal være opmærksom på. For blot at nævnte et eksempel skal långiver sørge for at skrive under på det originale gældsbrev, at gælden er nedskrevet med det årlige gavebeløb, der gælder for afgiftsfrie gaver. Dog kan långiver ikke blot indskrive i gældsbrevet, at gælden skal nedskrives årligt. Bliver der alene indføjet dette i gældsbrevet, vil hele lånet blive anset som værende en gave.

Kontakt os

Da der er flere faldgruber og ting at være opmærksomme på ved oprettelsen af et gældsbrev – herunder også et familielån – er det vigtigt, at du sørger for at få rådgivning og vejledning fra en advokat.

Ønsker du at oprette et gældsbrev, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99, hvor vores advokat altid står klar til at yde kompetent juridisk rådgivning.