Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold giver mulighed for, at din advokat kan gennemgå købsaftalen og øvrige relevante dokumenter i forbindelse med handlen, selvom du har underskrevet købsaftalen.

Det er dermed en klausul i købsaftalen, hvorefter en køber eller sælger ved overdragelsen af en fast ejendom får mulighed for at rådføre sig og opnå godkendelse af en advokat, inden købsaftalen anses for at være bindende. Oftest er det dog køber, der anvender muligheden for at indsætte et advokatforbehold.

Med advokatforbeholdet beholder køberen – eller sælgeren – sin mulighed for at træde tilbage fra aftalen, såfremt den pågældendes advokat ikke mener, at købsaftalen kan godkendes.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at et advokatforbehold ikke automatisk er indskrevet i købsaftalen. Derfor skal du sikre dig, at dette bliver indføjet – og såfremt ud er i tvivl, skal du kontakte en advokat.

Udformningen af advokatforbeholdet

Et advokatforbehold kan udformes på forskellig vis.

Et eksempel på hvordan et advokatforbehold kan lyde er følgende:

Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i sin helhed.

Fordelene ved et advokatforbehold

Som nævnt giver advokatforbeholdet muligheden for at træde tilbage fra købet, selvom købsaftalen er underskrevet.

Derudover sikrer advokatforbeholdet en omkostningsfri tilbagetrædelsesadgang, da der ikke skal betales godtgørelse til modparten, såfremt man ønsker at fortryde købsaftalen. Det eneste der skal betales for at advokatens salær for gennemgang af handlens dokumenter.

Såfremt der er tale om et køb af fast ejendom til erhverv, er advokatforbeholdet ligeledes fordelagtigt. I erhvervsmæssige handler er der ikke den samme fortrydelsesret, som der findes i forbrugerkøb. Ved indsættelsen af advokatforbeholdet kan køber eller sælger få en fortrydelsesret.