Hvad er delt bopæl?

Hvis I går fra hinanden, er det vigtigt, at I, som forældre, bliver enige om, hvor barnet skal bo.

Ved denne beslutning er der mulighed for at give barnet delt bopæl. Det betyder, at I begge bliver bopælsforældre. Dog vil barnet fortsat skulle have alene én folkeregisteradresse.

Delt bopæl indebærer, at I, som forældre, er fælles om alle overordnede beslutninger i forhold til jeres barns daglige liv. Det betyder også, at den ene forælder ikke blot på egen hånd eksempelvis kan bestemme, hvilken daginstitution, barnet skal gå i.

Skal vi have en deleordning?

For at få delt bopæl behøver I ikke at have en såkaldt ”deleordning” eller bo tæt ved hinanden. Derudover har selve omfanget af samværet med barnet heller ikke nogen betydning. En aftale om delt bopæl er helt op til de betingelser, som I ønsker at have.

Hvad skal vi være opmærksomme på?

Inden I træffer beslutning om delt bopæl, er der flere ting, som I bør være opmærksomme på.

Dette er blandt andet, at I er nødt til at sikre jer, at samarbejdet mellem jer fungerer så godt, at I selv kan aftale alle forhold om barnet. Hvis I har valgt at aftale delt bopæl, har I ikke mulighed for at få Familieretshuset eller familieretten til at træffe afgørelse om forholdene vedrørende barnet, da I selv skal gøre dette i fællesskab.

Derudover skal I lave en klar og præcis aftale i forhold til delt bopæl. Hvis I får udarbejdet en skriftlig aftale med alle de forudsætninger og forventninger I har til den delte bopæl, vil I på den måde kunne afværge flere uenigheder. Ved at lægge klare rammer for aftalen, giver I de bedste forudsætninger for et samarbejde, der fungerer – og som også er det bedste for barnet.

Kan vi fortryde en aftale om delt bopæl?

Skulle I på det tidspunkt blive uenige om den aftale delte bopæl, kan du meddele den anden forælder, at du ikke længere ønsker at have delt bopæl.

Hvis I ikke selv kan finde en ny ordning, så kan det blive nødvendigt at starte en bopælssag ved Familieretshuset.