Når du opsiger en medarbejder, skal der tages stilling til, hvorvidt der er et ønske om at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden – eller om der er et ønske om at fritstille eller suspendere den pågældende.

Det vil sige, at du skal vurdere, hvorvidt der ikke eller kun delvist er brug for din medarbejders arbejdskraft i opsigelsesperioden.

I en helt sædvanlig opsigelsesperiode er medarbejderen som udgangspunkt forpligtet til at levere sin arbejdsydelse mod vederlag – indtil udløbet af opsigelsesperioden.

Fritstilling

Ved fritstilling skal medarbejderen ikke møde ind på arbejdet og er ikke forpligtet til at stå til rådighed over for dig, som arbejdsgiver.

I fritstillingsperioden er medarbejderen helt fri for at kunne tiltræde ny beskæftigelse – dog under den forudsætning, at den pågældende medarbejder ikke skal arbejde for en konkurrerende virksomhed.

Såfremt medarbejderen indtræder i en ny stilling for en ikke-konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden, vil indtægten herfra kunne modregnes i lønudbetalingen til medarbejderen. Hertil skal det bemærkes, at der gælder særlige regler såfremt medarbejderen er funktionær, da funktionærloven i så fald foreskriver, at modregningen af den nye indtægt i perioden alene kan modregnes efter udløbet af den 3. kalendermåned, hvor medarbejderen (funktionæren) er fritstillet.

Suspension

Ved suspension skal medarbejderen ikke møde ind på arbejdet, men er, til forskel for fritstilling, forpligtet til stå til rådighed for dig, som arbejdsgiver.

Under suspensionsperiode er medarbejderen berettiget til fuld løn.

I den periode medarbejderen skal stå til rådighed, kan medarbejderen som udgangspunkt ikke tiltræde et nyt arbejde uden forinden at have kontraopsagt sin stilling.

Dette udgangspunkt er der dog en undtagelse til, såfremt det viser sig, at du som arbejdsgiver overhovedet ikke har nogen reel interesse i at gøre brug af medarbejderens rådighedsforpligtelse. Er dette tilfældet vil medarbejderen kunne tiltræde ny beskæftigelse for en ikke-konkurrerende virksomhed.

Loyalitetspligten

Uanset om medarbejderen bliver fritstillet eller suspenderet gælder den almindelige loyalitetspligt fortsat i hele opsigelsesperioden.

Denne loyalitetspligt betyder blandt andet, at medarbejderen ikke må tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

Kontakt os

Hos ditAdvokathus bistår vi dig gennem hele afskedigelsesprocessen – og øvrige ansættelsesretlige forhold. Du får kompetent juridisk rådgivning og vejledning, og vi hjælper dig med at vurdere, hvad der er den bedste løsning for dig.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag på tlf. nr. 97 32 09 99.