Tvangsarv er den del af arven, som arveladeren ikke gennem testamente kan fritage arvingen.

Det vil sige, at det er den arv, der, uanset hvad du har skrevet i testamentet, skal tilfalde dine børn og/eller ægtefælle.

Derfor er det dine børn (livsarvinger) og/eller din ægtefælle, der er tvangsarvingerne i henhold til arveloven.

Hvem er dine livsarvinger?

Dine livsarvinger er dine børn. Overlever dine børn ikke dig, vil dine børnebørn træde i stedet for.

Dermed omfatter udtrykket ”livsarvinger” børn, børnebørn, oldebørn mv.

Ugift og barnløs

Er du hverken gift og har børn, har du ingen tvangsarvinger. Du vil derfor frit kunne oprette et testamente og testamentere over hele din formue til, hvem du ønsker, der skal arve dig.

Hele arven er således friarv.

Hvor stor en andel er tvangsarv?

Efterlader du dig børn (livsarvinger) og/eller ægtefælle og dermed tvangsarvinger skal de sammenlagt have en 25 % af arven.

Har du både børn og ægtefælle vil de skulle have halvdelen hver af tvangsarven, således tvangsarven til din ægtefælle er 12,5 %, og tvangsarven til dine børn er 12,5 %.

Tvangsarven er dermed 25 % af arven, og de resterende 75 % er den såkaldte ”friarv”, som du frit selv kan disponere over ved testamente.

Begrænsning af tvangsarven

Hvis du ønsker at begrænse dine livsarvingerne tvangsarv og du efterlader dig en større formue, kan du bestemme, at dine børn maksimalt skal arve 1.360.000 kr. (2022-sats). Det er relevant at lave en sådan begrænsning, såfremt tvangsarven ellers ville have være større end dette beløb.

Da arveloven indeholder regler om tvangsarv betyder det også, at du ikke ved testamente kan gøre dine livsarvinger eller din ægtefælle arveløse. Dette betyder dog ikke i forhold til dine livsarvinger, at de altid vil modtage deres tvangsarv. Arveloven indeholder nemlig en regel, der finder anvendelse på mindre boer, hvorefter din ægtefælle har ret til at udtage 820.000 kr. (2022-sats) – og lige præcis dette beløb går forud for dine livsarvingers ret til at udbetaling af tvangsarven.

Kontakt os

Vil du vide mere om arvelovens regler og muligheden for oprettelse af et testamente, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 97 32 09 99 for en uforpligtende snak.