Når din ægtefælle går bort, skal der træffes beslutning om, hvordan dødsboet juridisk skal behandles.

Det kan være svært at navigere i de mange behandlingsformer, som dødsboskifteloven foreskriver.

Men én af behandlingsformerne, som kan være relevante, er ægtefælleudlæg/suppleringsarv.

Hvad er ægtefælleudlæg/suppleringsarv?

Hvorvidt du som den efterladte ægtefælle skal vælge ægtefælleudlæg eller ej, afhænger af flere forskellige forhold.

Det man kan sige er, at ægtefælleudlæg er aktuel at overveje i de tilfælde, hvor parternes samlede formue er af en begrænset størrelse – 820.000 kr. (2022-sats).

Er jeres samlede formue under 820.000 kr., vil du som længstlevende ægtefælle have ret til at overtage hele dødsboet som ægtefælleudlæg – og denne udtagelsesret har du uden, at din afdøde ægtefælles efterladte – herunder fælles børn og særbørn – har ret til at modtage nogen former for arv og tvangsarv.

Opgørelsen af formuen

Når formuen skal opgøres for at vurdere, hvorvidt det er muligt at få boet udleveret som ægtefælleudlæg, medtages både din og din afdøde ægtefælles aktiver med fradrag af de eventuelle gældsforpligtelser, som I måtte have.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ved opgørelsen af formuen bliver de livsforsikringer og pensioner, som du som længstlevende ægtefælle får udbetalt i forbindelse med din ægtefælles død, medregnet.

Hvad indebærer ægtefælleudlæg?

Når du som længstlevende ægtefælle overtaget hele boet som ægtefælleudlæg, bliver du ejer af de aktiver, der udtages.

Ægtefælleudlæg kan være et alternativ til at hensidde i uskiftet bo. Dette er begrundet i, at der hverken findes de samme rådighedsbegrænsninger som ved et uskiftet bo – ligesom der ved ægtefælleudlæg er mulighed for at indgå et nyt ægteskab uden at skulle skifte med børnene.

Én ting som du særligt skal have dig for øje er, at du ved ægtefællefælleudlæg indtræder i din afdøde ægtefælles gældsforpligtelser, ligesom du tillige indtræder i din afdøde ægtefælles skattemæssige stilling. Derfor kan det være fordelagtigt, forinden dødsboet udtages som ægtefælleudlæg, at undersøge hvilket omfang gælden har. Der bør foretages en nærmere vurdering i det konkrete tilfælde, hvorvidt ægtefælle på det givne tidspunkt er fordelagtigt for dig eller ej. Dette kan en advokat være behjælpelig til at rådgive og vejlede dig om.

Kontakt os

Hos Advokatfirmaet ditAdvokathus yder vi kompetent juridisk rådgivning inden for dødsbobehandling.

Du er velkommen til at kontakte os allerede i dag på tlf. nr. 97 32 09 99, såfremt du har behov for bistand i forbindelse med dødsbobehandlingen eller valget af skiftemuligheder.