Udgangspunktet er, at alle kan udpeges som fremtidsfuldmægtig.

Dog er der visse undtagelser til dette udgangspunkt. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, vil dette tidspunkt være afgørende, hvorefter den udpegede fremtidsfuldmægtig ikke må være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er blevet sat i kraft.

Hvem skal vælges som fremtidsfuldmægtig?

Beslutningen kan være svær og overvejelserne mange. Når du skal vælge en eller flere fremtidsfuldmægtige, skal du overveje, om du har ubetinget tillid til, at disse personer kan og vil varetage dine interesser og forhold – hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Tillidsforholdet er bærende, da dén eller de fremtidsfuldmægtige kan – alt efter hvad du bestemmer i fuldmagten – få adgang til at træffe enhver beslutning på dine vegne.

Da en fremtidsfuldmagt ofte først bliver sat i kraft mange år ude i fremtiden, er det hensigtsmæssigt og anbefalingsværdigt, at du indsætter en fremtidsfuldmægtig, der er yngre end dig.

Desuden er det vigtigt, at du løbende tilpasser både fuldmagten, og hvem der er indsat som fremtidsfuldmægtig, således at fuldmagten altid er tilpasset din livssituation. Livet er en lang rejse, og der kan derfor ske livsændringer undervejs, som er hensigtsmæssige at tage højde for.

Før du indsætter en eller flere fremtidsfuldmægtige, anbefaler vi, at du drøfter dine overvejelser med dine potentielle fremtidsfuldmægtige. På denne måde kan du være med til at forventningsafstemme og sikre, at den eller de vil varetage opgaven til fulde.

Kontakt os

Hos ditAdvokathus har vi mange års erfaring med rådgivning og udarbejdelse af fremtidsfuldmagter. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.

Går du derfor med overvejelser om at oprette en fremtidsfuldmagt eller har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om fremtidsfuldmagter, og hvordan forløbet ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er, kan du også klikke her.