Ønsker du at give en gave til en eller flere af dine nærmeste, herunder eksempelvis børn, børnebørn, svigerbørn, ægtefælle eller samlever, skal du være særlig opmærksom på reglerne om gaveafgift.

I denne artikel giver vi dig et overblik over gaveafgiftsreglerne for ovennævnte kategorier af gavemodtagere.

Børn:

Som forælder kan du give en gave til dit barn for en værdi på 68.700 kr. (2021-sats), uden at der skal betales gaveafgift. Hvis I er to forældre, har I hver især mulighed at give en afgiftsfri gave, og jeres barn kan derfor samlet modtage 137.400 (2021-sats) årligt.

Gives der en gave fra én forælder, der overstiger værdien på 68.700 kr. (2021-sats), skal der betales 15 % af det overskydende beløb i gaveafgift.

Børnebørn:

Når der gives gaver til børnebørn, er der ligeledes en afgiftsfri beløbsgrænse på 68.700 kr. (2021-sats). Det vil sige, at en gave for en værdi på dette beløb kan gives, uden at der skal betales gaveafgift.

Overstiger gaven 68.700 kr. (2021-sats), skal der betales en gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb.

Svigerbørn:

Beløbsgrænsen for gaver til svigerbørn er 24.000 kr. (2021-sats). Hvis gaven samlet udgør mere end 24.000 kr., skal der betales 15 % af den del, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der alene i dette tilfælde kan gives afgiftsfrie gaver til dit barns ægtefælle (som er den juridiske betegnelse for svigerbørn)– og dermed ikke dit barns samlever.

Ægtefælle:

Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie. Ægtefæller kan dermed give hinanden gaver frit uden at skulle bekymre sig om gaveafgifter.

Samlever:

Hvis du og din samlever har haft fælles bopæl i to år før gaven gives, kan du give en gave til en værdi på 68.700 kr. (2021-sats). Det vigtige er, at I har fælles bopæl, når gaven gives. Hvis jeres samliv er ophørt, fordi en af jer er blevet anbragt på institution, f.eks. et plejehjem, kan du fortsat give 68.700 kr. (2021-sats), hvis I før anbringelsen, har haft fælles bopæl sammenhængende i mere end to år op til ophøret.

Opfylder du og din samlever de særlige regler for gaver mellem ugifte samlevende, kan I nøjes med at betale 15 % i gaveafgift for gaver, der overstiger beløbet på 68.700 kr. (2021-sats).

Har du givet afgiftsfrie gaver i 2021:

Har du beriget en af dine nærmeste med en gave i 2021, der overstiger det afgiftsfrie bundbeløb, skal du huske at indberette det til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2022.

Du kan på Skattestyrelsens hjemmeside finde blanketten til anmeldelse af gaven.

Afgiftsfrie gaver i 2022:

Satserne for afgiftsfrie gaver reguleres årligt.

Her får du et hurtigt overblik over beløbsgrænserne for børn, børnebørn, svigerbørn og samlever:

  • Børn: 69.500 kr. (2022-sats)
  • Børnebørn: 69.500 kr. (2022-sats)
  • Svigerbørn: 24.300 kr. (2022-sats)
  • Samlever: 69.500 kr. (2022-sats)

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til gaver eller arv, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.