Hvad er særeje, og hvordan opretter jeg særeje?

Når du og din ægtefælle bliver gift, får I automatisk delingsformue. Det vil sige, at hvis ægteskabet går i stykker, og I bliver separeret eller skilt, skal hver jeres formue gøres op, hvorefter der skal ske en ligelig fordeling. Det samme gælder i tilfælde af den ene ægtefælles død.

Særeje i ægteskabet er en aftale om, hvad der ikke skal indgå i delingsformuen – og dermed ikke skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Der er mange forskellige særejeformer, herunder bl.a. skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Særeje oprettes ved, at du og din ægtefælle laver en ægtepagt om særeje. Ægtepagten skal underskrives af begge ægtefæller og skal tinglyses i Personboge for at blive gyldig.

Forskellen på skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje

Skilsmissesæreje:

En ægtepagt om skilsmissesæreje er en aftale om, at ægtefællernes ejendele ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Derimod vil det i tilfælde af den ene ægtefælles død bevirke, at der skal ske en deling formuen.

Det betyder, at skilsmissesæreje kun har virkning ved skilsmisse, men ikke ved død – og dét har sine ulemper. Derfor anvendes skilsmissesæreje ikke i praksis. Vi anbefaler i stedet for, at der oprettes kombinationssæreje, der modsat skilsmissesæreje har sine fordele.

Fuldstændigt særeje:

En ægtepagt om fuldstændigt særeje er en aftale om, at ægtefællernes ejendele hverken skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Der skal derfor ikke ske deling af ægtefællernes særeje ved separation eller skilsmisse – og når den ene ægtefælle dør, er det afdødes fuldstændige særeje, der fordeles mellem arvinger. Hvis den anden ægtefælle også har fuldstændigt særeje for sine aktiver, vil disse ikke indgå i skiftet efter førstafdøde.

Kombinationssæreje:

En ægtepagt om kombinationssæreje er – som ordet også indikerer – en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Særejeformen indebærer, at ægtefællernes ejendele ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Går den ene ægtefælle bort, vil længstlevendes formue blive til fuldstændigt særeje, men førstafdødes formue vil blive til delingsformue, som indgår i bodelingen ved førstafdødes død.