En straffesag starter ved, at politiet enten bliver opmærksom på et strafbart forhold eller modtager en anmeldelse herom.

Efter anmeldelsen vil politiet indlede en efterforskning, der typisk foretages i den politikreds, hvor forbrydelsen er sket.

Selve efterforskningen vil typisk starte ud med afhøring af den eller de personer, der ved eller har set noget, der har betydning i sagen. Derudover består efterforskningen for politiet i at undersøge tekniske sport, såsom telefonaflytning, ransagning, fingeraftryk o.l.

Skulle det forholde sig sådan, at politiet vurderer, at der er en rimelige formodning for, at der er begået et strafbart forhold af en bestemt person, vil politiet sigte denne.

Hvis du bliver sigtet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter en forsvarsadvokat, som kan bistå dig i sagen og repræsentere dig.

Når politiet har afsluttet efterforskningen, vil sagen blive videresendt til anklagemyndigheden, der efterfølgende vurderer, om der skal rejses tiltale i sagen. Hvis det vurderes, at der skal rejses tiltale, sendes sagen i retten – typisk ved fremsendelse af et anklageskrift.

Når denne modtages, vil retten fastsætte dato og tidspunkt for retsmødet. Retsmøder, hvor sagen bliver behandlet, kaldes også for hovedforhandlingen.

Under hovedforhandlingen vil anklagemyndigheden forsøge at bevise, at du som tiltalt har begået det forhold, som du beskyldes for. Her vil din forsvarsadvokat varetage dine interesser og argumentere for din uskyld og de eventuelle formildende omstændigheder, som der måtte være i sagen.

Når hele proceduren under hovedforhandlingen er afsluttet, vil retten afsige dom.

Vores erfarne og kompetente strafferetsadvokater Bjarne Lund Jørgensen og Kim Stensgård

Bjarne Lund Jørgensen og Kim Stensgård er begge beneficerede advokater ved Retten i Herning og har mange års erfaring inden for det strafferetlige område.

Vores advokater yder kompetent rådgivning og hjælp på et højt fagligt niveau. Vi sikrer, at dine rettigheder overholdes igennem hele forløbet – inden, under og efter sagens afslutning.

De mange års erfaring inden for området giver den bedste mulighed for at tilrettelægge et professionelt og effektivt forsvar. Det er dine interesser, som vi varetager.

Vi ved, at det kan være yderst indgribende at være sigtet i en sag og kan medføre en usikkerhed om, hvad der skal ske. Derfor varetager vi, som din forsvarsadvokat, dine interesser bedst muligt.

Du er velkommen til at kontakte os på 9732 0999 for en uforpligtende og fortrolig drøftelse af din sag. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.