Asylansøgningen

Enhver udlænding, der måtte opholde sig i Danmark, har ret til at indgive en ansøgning om asyl.

Når du som flygtning vil ansøge om asyl kan dette ske ved, at du enten henvender dig på en politistation i Danmark eller ved personlig henvendelse ved et modtagecenter.

Efterfølgende vil du som asylansøger blive registreret og indkvarteret på et asylcenter. Din asylsag, herunder sagsbehandlingen af denne, vil dernæst blive vurderet af Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.

Sagens forløb ved Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet

Når du som flygtning har søgt om asyl i Danmark, går Udlændingestyrelsen i gang med behandlingen af din sag. Du vil skulle udfylde et asylansøgningsskema og blive indkaldt til en samtale med Udlændingestyrelsen, hvor du skal fortælle baggrunden for, at du søger om asyl i Danmark.

Udlændingestyrelsen vil på baggrund af oplysningerne fra samtalen og øvrige oplysninger træffe afgørelse om, din asylansøgning skal behandles i Danmark eller i et andet land.

Hvis behandlingen af asylansøgningen skal ske i Danmark, vil Udlændingestyrelsen indkalde dig til anden samtale. Ved denne samtale skal du, som ansøger, fortælle i detaljer, hvorfor du er flygtet fra dit hjemland. Der vil blive udarbejdet et referat, som efterfølgende skal godkendes af dig. Såfremt der skulle være fejl og mangler i referatet, er det vigtigt, at disse blive tilrettet.

På baggrund af første og anden samtale vil Udlændingestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt du kan få opholdstilladelse her i landet.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at du er berettiget til asyl i Danmark, får du opholdstilladelse som flygtning. Du vil således opnå beskyttelse mod at blive sendt tilbage til dit hjemland. Dette vurderes på baggrund af, om der i dit hjemland er risiko for forfølgende, tortur eller anden umenneskelig behandling.

Skulle du modtage et afslag på asylansøgningen, vil sagen automatisk blive påklaget til Flygtningenævnet. Udlændingestyrelsen fremsender i forbindelse hermed sagens akter til nævnet. Imens sagen behandles ved Flygtningenævnet, har du ret til at opholde dig i Danmark.

Når sagens behandles ved Flygtningenævnet, har du ret til gratis advokatbistand. Du vil blive indkaldt til et møde med advokaten, hvor der ligeledes vil være en tolk til stede. Her vil I drøfte sagens omstændigheder og forberede dig på sagens forløb ved Flygtningenævnet.

Mødet i Flygtningenævnet vil indebære spørgsmål fra din advokat, ligesom Flygtningenævnet kan stille dig supplerende spørgsmål. På baggrund af sagens omstændigheder vil Flygtningenævnet træffe afgørelse om din asylsag.

Du vil ikke kunne klage over afgørelsen fra Flygtningenævnet, da denne er endelig.

Familiesammenføringen

Når du har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark, der har opholdstilladelse som flygtning, kan du få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om ægtefællesammenføring.

For at få ægtefællesammenføring skal en række krav opfyldes, det såkaldte ”integrationskrav”. Dette er henholdsvis du, som ansøger, og din ægtefælle/fast samlever i Danmark, der skal opfylde disse krav. Der er dog en række betingelser, som ikke skal opfyldes, hvis din ægtefælle/fast samlever fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland.

Kravene kan du læse om her.

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du har brug for hjælp med din asylsag. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.