For mange er køb af fast ejendom ikke mindst den største investering, men også en investering, der sker blot få gange i livet.

Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at alle dokumenter og forhold er gennemgået, og på den måde undgår ubehagelige overraskelser.

Nedenfor giver vi dig nogle punkter, som du bl.a. skal have for øje i forbindelse med købet af din drømmebolig.

Købsaftalen

Købsaftalen er handlens vigtigste dokument mellem dig og sælger.

I denne aftale fremgår alle væsentlige oplysninger i handlen. Samtidig er det også her, at du, som køber, skal være særligt opmærksom på eventuelle ansvarsfraskrivelser eller øvrige individuelle vilkår i købsaftalen.

BBR-meddelelse, lokalplan og servitutter

Når du køber fast ejendom, vil du i forbindelse med handlen få udleveret en BBR-meddelelse. BBR-meddelelsen giver oplysninger vedrørende boligarealet samt hvor stor en andel af det samlede areal, der må anvendes til beboelse. Disse oplysninger skal lægges til grund ved handlen.

Lokalplanen skal gennemgås, da denne fastlægger, hvilke regler, der er for bebyggelse i den kommune, hvor ejendommen ligger. Der kan derfor være begrænsninger ved ejendommen grundet en lokalplan.

Du skal ligeledes efterse tingbogen via tinglysning.dk, herunder om ejendommen er pålagt servitutter, der gør, at din råderet er indskrænket. Disse servitutter kan både være pålagt som en byrde af tredjemand eller af det offentlige. Det er derfor vigtigt, at servitutterne bliver gennemgået og vurderet i forbindelse med boligkøbet.

Ejerskifteforsikring, tilstands- og elinstallationsrapport

Sælger har mulighed for at vælge af få udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Der indhentes ud fra disse rapporter tilbud på ejerskifteforsikring, som sælger betaler halvdelen af, såfremt du som køber vælger af tegne forsikring. Sælger vil herefter i henhold til loven være ansvarsfri for skjulte mangler ved ejendommen.

Ejerskifteforsikringen har til formål af dække skjulte mangler, som var til stede på overtagelsesdagen.

Det er vigtigt, at ejerskifteforsikringen tegnes inden selve overtagelsesdagen.

Advokatforbeholdet

Ejendomsmægleren er sælger mand. Vi, ditAdvokathus, er din rådgiver.

Vi anbefaler, at der i forbindelse med underskrivelsen af købsaftalen bliver indsat et advokatforbehold. Forbeholdet sikre, at du som køber ikke skal betale 1 % af købesummen, såfremt vi skulle støde på forhold, der ikke er, som de bør være.

På denne måde har du mulighed for at træde tilbage fra handlen, selvom købsaftalen er underskrevet.

Lad os hjælpe dig

Som din advokat vil vi stå for følgende:

  • Gennemgang af købsaftalen og alle handles øvrige dokumenter, herunder tilstandsrapport, elinstallationsrapport, BBR-meddelelse, lokalplaner, servitutter, ejendomsdatarapport mv.,
  • Udarbejdelse af en skrivelse til dig om de forhold, som vi har noteret, og som vi gerne vil drøfte med dig,
  • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren med eventuelle forbehold,
  • Udarbejdelse eller gennemgang af prøvetinglysning og refusionsopgørelse.

DitAdvokathus besvarer alle dine spørgsmål, og vi er med til at sikre, at du er tryg, når ejendommen skal overtages.

Kontakt os på 97 32 09 99. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.