Der kan være gode grunde til at overveje at oprette en ejeraftale, såfremt du har en virksomhed, som du ejer i fællesskab med flere ejere.

En ejeraftale er en skriftlig juridisk bindende aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforholdet i selskabet og indgås mellem selskabets kapitalejere. Aftalen har ikke nogen indflydelse på selve selskabet, men har derimod til formål at regulere de interne regler for de respektive ejere i selskabet.

Dermed kan en ejeraftale ikke erstatte selskabets vedtægter, men ejeraftalen kan supplere disse.

Hvorfor oprette en ejeraftale?

Det er ikke obligatorisk at oprette en ejeraftale, men det kan for ejerne i selskabet være en stor fordel at få en sådan udarbejdet så tidligt i forløbet som muligt – og gerne samtidig med oprettelsen af selskabet.

Dette er begrundet i, at en udarbejdelse af en ejeraftale lægger op til en drøftelse om, hvordan rettigheder, forpligtelser og ansvarsområderne i selskabet skal være. På denne måde kan ejerne få forventningsafstemt, hvilke spilleregler, der skal gælde.

Ejeraftalen er således i bund og grund med til at regulere, hvordan ejerskabet skal fungere og giver klare rammer for samarbejdet. Dermed vil ejeraftalen være med til at afværge eventuelle konflikter, der vil opstå, ved uenighed ejerne i mellem.

Hvad skal ejeraftalen indeholde?

Det er op til ejerne at bestemme, hvad ejeraftalen skal indeholde.

Der er således ikke specifikke krav til indholdet af aftalen. Derfor er det lagt ud til ejerne af selskabet at finde ud af, hvad reglerne skal være. Da rammerne er ukonkrete, kan det være svært for ejerne at finde ud af, hvad ejeraftalen egentlig skal indeholde for at tilgodese alle parter, hvis der skulle opstå en konflikt.

Ejeraftalen kan dog eksempelvis indeholde nedenstående:

 • Aftalens partere
 • Formål
 • Selskabets ledelse
 • Arbejdsforpligtelser
 • Salg, forkøbsret mv.
 • Udbytte
 • Kapitalforhøjelser
 • Kundeklausuler
 • Ophør af samarbejde
 • Dødsfald og umyndiggørelse
 • Misligholdelsesbeføjelser
 • Og meget mere…

Kontakt os

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99 for en uforpligtende snak. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.