Vores klient havde i forbindelse med en annoncering af et arrangement på sin hjemmeside gengivet en del af en beskrivelse, som forud var blevet publiceret på modpartens hjemmeside.

I forbindelse hermed havde vores klient også benyttet sig af tre sammensætninger af ord, og havde dermed kopieret en del af indholdet fra modparten.

Spørgsmålet i sagen var derfor, om modpartens tekst kunne siges at være et ophavsretligt beskyttet værk.

I sagen lagde retten til grund, at vores klient havde publiceret en del af en tekst og tre sammensætninger af ord, der ordret var identiske med modpartens.

Samtidigt udtalte retten, at den forfattede tekst vedrørte bl.a. antal profiler på Facebook i Danmark og på verdensplan, samt en angivelse af en annoncering, der var attraktiv.

På baggrund af en samlet vurdering konkluderede retten dog, at hverken den omtalte tekstdel eller de tre sammensætninger af ord, kunne siges at opfylde kravene til at være ophavsretligt beskyttet.

Omfanget af kopiering var – som vi havde gjort gældende – af bagatelagtig karakter.

Tekstdelene var dermed ikke beskyttet som et værk i henhold til ophavsretsloven, hvorfor vores klient blev frifundet.

Det særlige ved sagen var, at modparten havde opdaget kopieringen ved at have tegnet et abonnement hos en dansk virksomhed, som har udviklet et stykke software, der kan opdage kopiering.

Det er desværre vores forventning, at mange virksomheder har modtaget et brev som vores klient med en opkrævning på x-antal kr.

Sagen kan derfor tænkes at på principiel betydning for mange lignende sager i fremtiden.

Sagen blev ført af advokat Andreas Leidesdorff.