Folketinget vedtog den 9. april 2019 en udfasning og dermed afskaffelse af virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS).

Hensigten med virksomhedsformen var i sin tid at give iværksættere bedre mulighed for at drive virksomhed med en begrænset hæftelse og lav startkapital. Dog medførte virksomhedsformen en større risiko end forventet for svig.

Udfasningen og afskaffelsen betyder, at der ikke længere kan stiftes et iværksætterselskab. Alle eksisterende iværksætterselskaber skal omdannes til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. Fristen har hidtil været den 15. april 2021, men er nu forlænget til 15. oktober 2021 grundet COVID-19.

Såfremt omregistrering eller opløsning ikke sker, kan virksomheden blive sendt til tvangsopløsning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når virksomheden først er blevet sendt til tvangsopløsning, er det ikke længere muligt at genoptage et iværksætterselskab. Genoptagelse kræver, at det omregistreres til et anpartsselskab.

I forbindelse med omregistrering er kapitalkravet for anpartsselskabet sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Det er et krav, at selskabets eksisterende vedtægter ændres, således de opfylder kravene til anpartsselskabers vedtægter. Det vil sige, at selskabets navn blandt andet skal ændres, ligesom selskabskapitalen skal forhøjes til mindst 40.000 kr. Generalforsamlingen træffer beslutning herom. Ydermere er det en betingelse, at en vurderingsmand udarbejder en erklæring om, at kapitalen er til stede i selskabet.

Hvis der i stedet skal ske en opløsning af selskabet, sker dette efter de almindelige regler om opløsning af selskaber.

Hos ditAdvokathus bistår vi med rådgivning vedrørende stiftelse og omdannelse af virksomheder. Du er derfor meget velkommen til at kontakte op på 97 32 09 99 eller sende en mail til mail@advokat-ll.dk.