I efteråret 2018 bistod vi en klient med at få registreret deres firmanavn som et varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ca. 6 måneder efter blev klienten opmærksom på, at et amerikansk firma havde søgt at få samme firmanavn registreret som et europæisk varemærke.

Spørgsmålet var nu, om det amerikanske firma kunne opnå ret til anvendelsen af varemærket i Europa.

På vegne af vores klient påstod vi, at det amerikanske firmas ansøgning skulle afvises i sin helhed. Det amerikanske firma havde ansøgt varemærkebeskyttelse for hele Europa, herunder også Danmark.

Sagen har kørt hos EUIPO – Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuel Ejendomsret – i et års tid.

I denne uge kom afgørelsen: Det amerikanske firmas ansøgning var ugyldig, eftersom det var samme ord, man søgte om at registrere. Vores klients ret til varemærket kunne derfor ikke fortrænges.

Sagen blev ført af advokat Andreas Leidesdorff.