Skal du købe eller sælge fast ejendom fra på torsdag den 1. oktober 2020 vil tilstandsrapporten og el-installationsrapporten ikke se ud som tidligere. Fra denne dato træder nye regler for området i kraft. For køber og sælger vil regelændringerne kunne ses direkte i rapporternes udseende, eftersom de K’ere vi kender i dag (K0, K1, K2 og K3) erstattes med et farvesystem. Vi giver dig her et overblik over de nye regler og deres betydning for dig som køber.

Indledningsvist skal det konstateres, at der ikke bliver ændret grundlæggende på ansvarsgrundlaget ved køb og salg af fast ejendom. Sælger har fortsat mulighed for som udgangspunkt at fraskrive sig ansvaret for eventuelle mangler ved at fremlægge en tilstandsrapport og en el-installationsrapport for køber samt tilbyde at betale halvdelen af købers ejerskifteforsikringspræmie. Gør sælger dette, kan køber som udgangspunkt ikke efterfølgende rette et erstatningskrav mod sælger, medmindre sælger har fortiet væsentlige oplysninger (sælgers oplysningspligt) eller har handlet svigagtigt. Disse regler følger af huseftersynsordningen.

Fravælger sælger at fremlægge en tilstandsrapport, kan sælger risikere at blive mødt med krav fra køber helt op til 10 år efter handlens gennemførelse vedrørende skjulte fejl og mangler.

I dag er ovennævnte rapporter kendetegnet ved en klassificering af mangler fra K0 til K3, hvoraf sidstnævnte er mest alvorlig. At man nu ændrer denne klassificering skyldes, at køber ofte kan have svært ved at gennemskue, hvor alvorlig manglen egentlig er, og om det er noget, der skal udbedres straks eller som sagtens kan vente.

Dette forsøger man nu at komme gøre op med ved at lave en anderledes klassificering af manglerne i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten. Fra den 1. oktober 2020 vil der tages udgangspunkt i de enkelte bygningsdele, som opdeles efter boligens bygninger og værelser. Klassificeringen ændres fra K-skalaen til en farveskala fra grå, gul, rød og sort.

 

Grå vil betyde mindre alvorlige skader.

Gul vil betyde skader, som kan medføre funktionssvigt på lang sigt. Det vil sige skader, som man kan vente længere med at udbedre.

Rød vil betyde skader, som kan medføre funktionssvigt på kort sigt. Det vil sige skader, som man snarest bør udbedre.

Sort vil betyde, at det pågældende forhold skal undersøges nærmere.

 

Det er vores overbevisning, at rapporterne efter den 1. oktober 2020 vil gøre det lettere for køber at vurdere ejendommens nuværende stand samt at danne sig et overblik over de istandsættelsesarbejder, der på kort og lang sigt er forbundet med ejendommen.

De nye regler ændrer ikke på, at det fortsat er fornuftigt at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Med et advokatforbehold kan du være sikker på, at handlen bliver gennemgået af en rådgiver, som alene tjener dine interesser. Måtte der under gennemgangen opstå forhold, som medfører at du alligevel ikke ønsker at købe ejendommen, kan du træde tilbage fra handlen uden at skulle betale noget til sælger. Uden et advokatforbehold vil en fortrydelse koste 1 % af ejendommens købesum.

Hos ditAdvokathus har vi bistået adskillige købere og sælgere i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Såfremt vi også skal hjælpe dig, kan du kontakte os på 9732 0999 eller skrive til os på mail@advokat-ll.dk.