Udgangspunktet er, at du og din ægtefælle udtager jeres egne pensioner, såfremt I bliver skilt.

Dette udgangspunkt gælder dog kun i det omfang, at pensionerne kan anses for værende ”rimelige”.

Vurderingen af om pensionen er rimelig eller ej

Hvorvidt en pension er rimelig eller ej, afhænger af den konkrete sag. Det er skifteretten, der er kompetent til at vurdere dette.

Når skifteretten foretager denne vurdering, ses der på, hvad der vil svare til en ”sædvanlig” pensionsopsparing set i forhold til den pågældende ægtefælles uddannelse og erhverv. Der lægges i forbindelse hermed vægt på størrelsen af indbetaling. Det vil sige, at såfremt indbetalingen er væsentlig større end det, som der sædvanligvis indbetales til en arbejdsmarkedspension inden for den relevante faggruppe og uddannelsesniveau, vil pensionen anses som værende rimelig.

Hvad er som udgangspunkt en rimelig pension?

Alle arbejdsmarkedspensioner anses som udgangspunkt for at være rimelige, idet disse ordninger er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter – eksempelvis aftalt ved overenskomst, lokal overenskomst eller ved firmaaftale.

Det er ikke alene arbejdsmarkedspensioner og overenskomstbestemte pensioner, der kan være rimelige – også andre pensionsordninger kan det, ligesom det i det konkrete tilfælde kan være rimeligt, at der er sket højere eller såkaldte ekstraordinære indbetalinger. Det bemærkes dog igen, at dette afhænger af sagens konkrete omstændigheder.

Er pensionen rimelig, vil I hver især beholde jeres egne pensioner. Dette gælder uanset, om det er kapital-, ratepension eller livrente – og uanset om der er arbejdsmarkedspensioner eller individuelle private pensionsordninger.

Er pensionen ikke rimelig?

Hvis pensionen ikke rimelig, kan denne blive delt mellem jer ved skilsmisse. Dette gør sig dog ikke gældende, såfremt I har indgået en ægtepagt, hvori det er aftalt, at jeres pensionsordninger skal deles på anden vis.

Korterevarende ægteskaber

Udgangspunktet er, at et ægteskab anses for være korterevarende, hvis det har varet i mindre end 5 år. Hvis der er tale om et korterevarende ægteskab kan alle pensionsrettigheder udtages forlods, også selvom de ikke anses for rimelige.

Opret en ægtepagt

Ønsker I ikke, at eventuelle ekstraindbetalinger eller ekstrapensioner skal indgå i delingen ved skilsmisse, kan i med fordel oprette en ægtepagt, hvorefter der aftales særeje på pensionsordningerne.

Kontakt os

Har du spørgsmål om dine pensioner, herunder spørgsmål til en eventuel oprettelse af pensionsægtepagt, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.