Er en bestyrelse relevant for jeres virksomhed?

Driver I din virksomhed som et anpartsselskab har I mulighed for at indsætte en bestyrelse. Med en bestyrelse får direktionen et organ, som den kan sparre med om de udfordringer, som virksomheden står overfor. Desuden er bestyrelsen med til at sikre, at de mange krav til virksomheden, der fremgår af selskabsloven og årsregnskabsloven overholdes. Mange bestyrelsesmedlemmer har derudover erfaring fra det øvrige erhvervsliv, hvorfor de kan bidrage med viden fra andre brancher, som vil kunne komme din virksomhed til gode. Driver du din virksomhed som et aktieselskab, er det et krav, at virksomheden har en bestyrelse, og at denne består af minimum 3 medlemmer.

Hvordan en bestyrelse vælges

Det er ejerne, der på selskabets generalforsamling vælger selskabets bestyrelse. Generalforsamlingen kan være fra helt store møder i børsnoterede selskaber til en ”skrivebordsgeneralforsamling”, hvor der kun er en enkelt ejer af virksomheden. Fælles er dog, at det er ejeren/ejerne, der vælger bestyrelsen. De nærmere regler for dette, vil fremgå af selskabets vedtægter. Nedenstående vil tage udgangspunkt i mindre virksomheder med en enkelt eller få ejere.

Hvordan I bør sammensætte jeres bestyrelse

Branchekendskab

Hvis I vælger en professionel bestyrelse til din virksomhed, er det vigtigt at overveje, hvem I ønsker at have i bestyrelsen. Det er yderst vigtigt, at kompetencerne i jeres bestyrelse er bredt funderet, men også at kompetencerne er relevante for netop jeres branche. Det kan derfor ikke anbefales at have en bestyrelse, der udelukkende består af personer med baggrund i transportsektoren, hvis I driver en produktionsvirksomhed. Et enkelt bestyrelsesmedlem fra transportsektoren med de rette kompetencer vil derimod kunne være relevant i dette eksempel.

Konkret erfaring

Det er også nødvendigt at kigge ind i de udfordringer, som virksomheden står overfor i de kommende år. Er I på vej til ekspansion i et nyt land, opkøbe en konkurrent, sælge dele af virksomheden fra etc.? Led efter bestyrelsesmedlemmer, som har erfaringer med netop disse udfordringer, således I kan sparre med disse om den proces, som I står overfor. Endeligt er det vigtigt at huske på, at bestyrelsen bør være organisk og dynamisk. Dette betyder, at de bestyrelsesmedlemmer, der var de helt rigtige for 7 år siden ikke nødvendigvis er det i dag. Kig derfor løbende på jeres bestyrelse og overvej, om I har den rigtige sammensætning i forhold til de vilkår, som virksomheden ser ind i.

Grundlæggende erfaring

Der er dog visse kompetencer, som jeres bestyrelse bør have et indgående kendskab til. Disse forhold er blandt andet jura og økonomi, eftersom dette er yderst relevant for samtlige virksomheder. For så vidt angår jura, kan det derfor anbefales, at bestyrelsen suppleres med en advokat, der har et indgående kendskab til bestyrelsens ansvar, og de krav der stilles i selskabsloven og anbefalingerne om god selskabsledelse. Advokaten vil desuden have mulighed for at se de juridiske udfordringer, inden de opstår i forbindelse med de tiltag, som virksomheden står overfor. På denne måde får direktionen og den øvrige bestyrelse løbende en mulighed for tæt juridisk sparring, når behovet opstår. Endeligt kan det anbefales, at bestyrelsen suppleres med en person, der har et indgående kendskab til økonomi, ligesom I som ejere bør stille krav til, at alle bestyrelsesmedlemmer har en grundlæggende viden om, hvordan økonomien i et selskab fungerer.

Øvrige kompetencer

En bestyrelses opgave er først og fremmest at varetage selskabets interesser. Derfor bør I sætte krav til jeres bestyrelsesmedlemmer om
  • at de besidder et strategisk mindset
  • at de kan motivere og udfordre ledelsen til at blive endnu bedre
  • at de er beslutningsdygtige og kan se fremad
  • at de er ærlige

Stil samme krav til din bestyrelse, som I stiller til øvrige medarbejdere

En bestyrelse bør aldrig blive et organ, hvor ledelsen blot afrapporterer sidste kvartals resultater. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal kunne se fremad og vide, hvilke værktøjer der kan skrues på. I bør derfor stille indgående krav til såvel tidligere erhvervserfaring, resultater samt relevant bestyrelsesuddannelse til jeres kommende bestyrelsesmedlemmer. Ønsker du at vide mere om, hvad en advokat kan bidrage til I netop jeres bestyrelse, så kontakt advokat Andreas Leidesdorff for en uforpligtende drøftelse herom på 4023 9078.