Der kan være mange årsager til at være nødsaget til at søge asyl i Danmark. Ofte indgives der ansøgninger om asyl, fordi det ikke er sikkert for asylansøgeren at være i eget land. Det kan være på grund af krig, religiøs eller politisk forfølgelse eller naturkatastrofer.

Hvem kan ansøge om asyl i Danmark?

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, har ret til at indgive en ansøgning om asyl. Denne ret gælder uanset, om du er kommet til Danmark uden nogen opholdstilladelse, eller om du er i besiddelse af en opholdstilladelse eller visum.

Det afgørende for, at du kan ansøge om asyl er, at du opholder dig i Danmark. Det betyder, at hvis du ikke opholder dig i Danmark, kan du ikke ansøge om asyl.

Hvordan ansøger du om asyl?

Hvordan du ansøger om asyl afhænger af, om du har en opholdstilladelse eller ej.

Hvis du ikke har en opholdstilladelse, kan du indgive ansøgning om asyl ved at henvende dig personligt på en politistation i Danmark eller hos politiet i modtagecenter Sandholm.

Hvis du har en opholdstilladelse (som er på anden baggrund asyl), kan du ansøge om asyl ved at henvende dig personligt til politiet i den politikreds, hvor du bor.

Efter indleveringen af ansøgningen, vil du som asylansøger blive indkvarteret på et asylcenter, indtil sagen er færdigbehandlet. Når du har ansøgt om asyl, vil du få mulighed for at udfylde et asylansøgningsskema, hvorefter du vil blive indkaldt til samtale ved Udlændingestyrelsen. Formålet med samtalen ved Udlændingestyrelsen og asylansøgningsskemaet er, at fastlægge din identitet, din rute fra dit hjemland til Danmark, og motivet for at søge om asyl. Når den første samtale er afholdt, vil Udlændingestyrelsen oftest indkalde dig til en uddybende samtale.

Når alle oplysninger er på plads og klarlagt, er det Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, der træffer afgørelse, om du kan få asyl på baggrund af Udlændingeloven.

Kontakt os

Hos ditAdvokathus har vi erfaring med asylsager.

Kontakt os allerede i dag på 97 32 09 99, hvis du har brug for en advokat til at bistå dig i din sag.