Den nye orlovsmodel gennemfører EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 og skal understøtte ligestilling mellem mænd og kvinder. Direktivet skal således være med til at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre.

Det har den betydning, at fra 2. august 2022 får både mor og far som udgangspunkt 24 ugers orlov efter barnets fødsel.

Det samlede antal orlovsuger er uændret – og dermed har forældre tilsammen 48 ugers barselsorlov. Med den nye orlovsmodel bliver de 48 uger ligeligt fordelt mellem mor og far. Derfor er udgangspunktet, at hver forældre har 24 ugers orlov efter fødslen, og i forlængelse heraf skal 2 af ugerne afholdes i forbindelse med fødslen – disse to uger er øremærket, præcist som i dag.

Lønmodtagere vil derudover have 9 uger, der er øremærket, imens de resterende uger frit kan overdrages mellem mor og far. De 9 ugers øremærket orlov skal holdes inden barnet fylder 1 år. Afholdes disse 9 uger ikke – eller blot nogle af ugerne – vil de øremærkede uger bortfalde.

Hvornår gælder den nye orlovsmodel fra?

Den nye orlovsmodel omfatter først børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere. Det betyder, at såfremt dit barn er født før den 2. august 2022, vil det være den nuværende orlovsmodel, der er gældende.

Har du ret til fuld løn under barsel?

I henhold til barselsloven gives der alene ret til orlov og barselsdagpenge. Om du som mor eller far har ret til fuld løn under barsel – eller en del af barslen – afhænger af, om det er aftalt i den individuelle kontrakt eller er reguleret af en eventuel overenskomst, der gælder på arbejdspladsen.

Kontakt os

Hvis du har brug for rådgivning eller vejledning inden for barselsreglerne – eller øvrige ansættelsesretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.