Den 3. juni 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, der i et vist omfang indeholder ændringer og småjusteringer af købeloven. Ændringerne i købeloven er trådt i kraft pr. 1. januar 2022.

Købeloven er med til at sikre dig, som forbruger, en række rettigheder, når du foretager et forbrugerkøb. Derfor har de nye lovbestemmelser også særlig relevans for dig.

Aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester

De nye lovbestemmelser medfører at anvendelsesområdet for reglerne om forbrugerkøb i købeloven udvides.

Der er således pr. 1. januar 2022 indføjet bestemmelser, som udtrykkeligt angiver, at køb af digitalt indhold eller digitale tjenester, hvor forbrugeren betaler med sine personoplysninger, også kan være omfattet af købeloven. Dermed er købeloven blevet specificeret – og passer til nutidens digitale verden.

Forlængelse af formodningsreglen

Den tidligere købelov indeholdt den såkaldte ”formodningsregel”. Denne regel betød tidligere, at såfremt forbrugeren, inden for 6 måneder efter købet, kunne godtgøre, at der forelå en mangel ved salgsgenstanden, ville den erhvervsdrivende sælger have bevisbyrden for at afkræfte formodningen om, at manglen ved salgsgenstanden var til stede ved risikoens overgang.

Denne periode på 6 måneder er nu udvidet, således formodningsreglen gælder 1 år efter leveringen. Dette er alene en fordel for dig som forbruger. Den eneste undtagelse hertil er, hvis der er tale om køb af levende dyr.

Mangelsbegrebet, misligholdelsesbeføjelserne og reklamationsfristen

Købeloven ændrer også – for så vidt angår reglerne om forbrugerkøb – forhold om, hvornår en salgsgenstand lider af en mangel, forbrugerens misligholdelsesbeføjelser og reklamationsfrister.

Det betyder bl.a. at de tidligere bestemmelser om mangler i forbrugerkøb er ophævet og erstattet med nye. Ændringen indeholder en uddybning af de tidligere regler, herunder bl.a. hvordan parterne skal forholde sig, såfremt der er tale om aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester.

Endvidere indebærer ændringerne, at når du, som forbruger, vil gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor varens mangel, vil du ikke have mulighed for at få et passende afslag. Du vil derimod alene have beføjelse til at gøre krav på et forholdsmæssigt afslag – og derfor skal der være tale om en værdiforringende mangel.

Reklamationsfristen på 2 år i forbrugerkøb er fastholdt. Dog er der indført særlige regler ved løbende levering af digitalt indhold, digitale tjenester eller digitale elementer i varer. I sådanne tilfælde hvor der er tale om en løbende levering, kan du reklamere under hele leveringen, og dermed vil du ikke være afskåret af den generelle reklamationsfrist på 2 år.

Kontakt os

Står du med en køberetlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99 for en uforpligtende drøftelse af din sag. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.