Ejer du en fast ejendom med din kæreste, din ven, din søster eller et andet nært familiemedlem?

Så bør I overveje at oprette en samejeoverenskomst.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale mellem to eller flere parter, der sammen har købt en fast ejendom. Det betyder også, at I med en samejeoverenskomst én gang for alle får fastlagt, hvilke spilleregler, der skal gælde, hvis samejet en dag bliver opløst. På denne måde får I overskueliggjort konsekvenserne ved købet, og dermed undgår I eventuelle fremtidige konflikter imellem jer.

Har I ikke oprettet en samejeoverenskomst?

Er der ikke oprettet en samejeoverenskomst – og I er enten gået hvert til sit som kærestepar, eller har besluttet at ejendommen ikke skal ejes i fællesskab mere – kan det være svært at finde en løsning og nå til enighed. Da der i dansk ret ikke er love, der direkte, hvordan eventuelle fremtidige konflikter skal løses ved ophør af sameje – må alle beslutninger ske ved enighed.

Det kan virke fjernt at skulle indgå en samejeoverenskomst, når man køber fast ejendom – ofte vil man jo på dette tidspunkt være på god fod. Desværre viser det sig erfaringsmæssigt, at et ophør af samejet ikke altid er uden konflikter, og det kan blive dyrt, såfremt man ikke har imødekommet de eventuelle fremtidige konflikter.

Da alle beslutningerne, uden en samejeoverenskomst, skal træffes i fællesskab og ved enighed, er dette ikke altid uden problemer. Et efterfølgende salg skal tillige træffes ved enighed mellem parterne – og er dette ikke muligt, må ejendommen sættes på frivillig auktion. Når en eventuel frivillig auktion eller et almindeligt salg er gennemført, kan der efterfølgende opstå et økonomisk opgør i forbindelse med fordelingen af overskuddet ved salget. Denne konflikt kan særligt opstå i de tilfælde, hvor en af parterne enten har betalt et større indskud, over en længere periode har betalt de faste udgifter vedrørende ejendommen eller stået for renoveringen. Hvis der ikke kan opnås enighed om denne økonomiske opgørelse, anbefaler vi, at I kontakter en advokat, der eventuelt kan hjælpe med en løsning.

Konsekvenserne kan være mangeartede. Det kan også være, at en konflikt aldrig opstår – men i så fald har I været på forkant og sikret den tryghed og sikkerhed, som det giver at klarlægge vilkårene for ejendommen ved en samejeoverenskomst.

Kontakt os

Har du brug for en advokat eller rådgivning i forbindelse med et ophør af sameje, er du meget velkommen til at ringe til os på 97 32 09 99 for en uforpligtende drøftelse af din sag. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.