Det er det generelle udgangspunkt, at pensionsordninger ikke indgår i et dødsbo, og de fordeles dermed ikke efter arvelovens regler.

Derimod lever pensionsmidler deres eget liv, har sit eget system og egne regler.

Derfor er det også vigtigt, at du overvejer dine muligheder og også konkret tager stilling til, hvem af dine efterladte, der skal have udbetalinger fra din pensionsordning. Uden en stillingtagen hertil risikerer du, at pensionsmidlerne udbetales til andre end dem, som du ønsker, fordi der ikke er taget stilling til, hvem der skal være begunstiget.

Hvem er begunstiget?

Du har selv mulighed for at bestemme, hvem der skal modtage dine pensioner, når du afgår ved døden.

Mange pensionspolicer har standardiserede formuleringer, som angiver ”nærmeste pårørende”. Det er dog værd at bemærke, at betegnelsen ”nærmeste pårørende” pr. 1. januar 2008 blev ændret, hvorfor det er vigtigt, at du undersøger nærmere, hvornår din pensionsordning blev oprettet eller senest har ændret i, hvem der skal være din begunstiget.

Hvis din pensionsordning er blevet oprettet eller ændret efter den 1. januar 2008, vil din ”nærmeste pårørende” være din ægtefælle eller din registreret partner. Hvis du ikke har en ægtefælle eller en registreret partner, vil din ”nærmeste pårørende” være din samlever. Dog skal din samlever for at kunne komme i betragtning i denne sammenhæng have levet samme med dig på fælles bopæl og enten vente, have eller have haft barn med dig eller have levet med dig i de sidste to år før dødsfaldet.

Såfremt du ikke efterlader dig en ægtefælle eller en samlever, vil dine livsarvinger – børn, børnebørn, oldebørn modtage udbetalingen.

Har du ingen livsarvinger, vil udbetalingen af din pensionsordning udbetales til dine arvinger, således som disse tager arv efter loven og efter testamente. Udbetalingen vil derfor ske til boet til fordeling mellem arvingerne efter arveloven eller arvinger i henhold til et testamente.

Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvem din pensionsordning tilgår, når du afgår ved døden. De standardiserede formuleringer i ”nærmeste pårørende” er måske ikke det rette for dig.

Hvis du skulle have spørgsmål til dødsbobehandling og pensioner, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Vi kan kontaktes på 97 32 09 99. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.