Et nyt værdiansættelsescirkulære er sendt i høring. Såfremt du overvejer at overdrage fx et sommerhus til dine børn eller børnebørn, bør du gøre dette nu.

I dag er det muligt at overdrage en ejendom, fx sit sommerhus, som led i et generationsskifte til sine børn eller børnebørn til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Dette medfører, at overdragerens børn eller børnebørn kan få overdraget ejendommen til typisk et noget lavere værdi en markedsvurderingen, eftersom oden offentlige vurdering typisk er lavere end markedsvurderingen. Et sommerhus med en offentlig vurdering på kr. 1.000.000 vil således kunne overdrages til kr. 850.000. Dette til trods for at markedsværdien måske er kr. 1.500.000.

Denne mulighed for “rabat” ser dog ud til at forsvinde. Det er i hvert fald dét, som der lægges op til i en nyt værdiansættelsescirkulære, som netop er sendt i høring. Såfremt dette måtte blive vedtaget, vil det formentlig medføre, at muligheden fra at fratrække 15 % fra den offentlige vurdering, i den form, som vi kender i dag, ophæves fra den 30.06.2020. Værdiansættelsen skal i følge det nye værdiansættelsescirkulære fortsat følge de nye offentlige vurderinger (fratrukket 20 %), men da disse forventes at lægge langt tættere på markedsværdien, vil det i sidste ende betyde en højere overdragelsessum. Tager vi eksemplet ovenfor med samme sommerhus, vil dette medføre, at den offentlige vurdering vil være (i eksemplet) kr. 1.500.000, fratrukket 20 %, = 1.200.000. Det vil sige en overdragelsessum til børnene på kr. 350.000 højere end i dag.

Såfremt I går med overvejelse om at overdrage fast ejendom til jeres børn i forbindelse med generationsskifte, skal I tage kontakt til os, så vi kan drøfte, om det er en proces, som bør sættes i gang nu og ikke vente til efter 1. juli 2020.