I henhold til lovgivningen skal lejer behandle det lejede forsvarligt. Hvis der forvoldes skade ved uforsvarlig adfærd, er lejeren erstatningsansvarlig for disse skader.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på, hvad lejemålet bruges til, da lejeren ikke uden udlejerens samtykke må bruge det lejede til andet formål end aftalt.

Udover selve brugen og regler herfor er spørgsmålet også ofte, hvem der står for vedligeholdelsen af lejemålet. Lejeloven indeholder regler om fordelingen, og udgangspunktet er, at lejer har vedligeholdelsespligten for låse og nøgler til lejemålet. Udlejer står således som udgangspunkt for alt øvrig vedligeholdelse af lejemålet. Idet lejeloven suppleres af den konkrete lejeaftale, fremgår det dog ofte her, at lejer har vedligeholdelsespligten indvendigt. Den indvendige vedligeholdelse forstås som hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. En sådan aftale skal dog være skriftlig – og hvis blanketter anvendes – skal aftalen særligt fremhæves.

Flere forhold spiller ind, og der er flere opmærksomhedspunkter, man både som udlejer og lejer bør have sig for øje. Både hvem der har vedligeholdelsespligten, og hvad denne indebærer, kan have stor økonomisk betydning – særligt for lejer.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

 

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os